TCO Certified – hållbarhetscertifieringen för IT-produkter 2017-10-13T12:35:17+00:00

TCO Certified

Hållbarhetscertifieringen TCO Certified består av sociala och miljömässiga krav ur ett livscykelperspektiv. Oberoende verifiering av att produkt, fabrik och varumärkesägare uppfyller kraven är inkluderad, både före och efter certifiering.

Vi ger IT-inköpare och tillverkare möjlighet att göra mer hållbara val.

Ställ hållbarhetskrav med TCO Certified

För inköpare

Använd TCO Certified för att ställa hållbarhetskrav vid IT-inköp

ANVÄND TCO CERTIFIED

Certifiera era produkter

För tillverkare

Certifiera era produkter enligt senaste versionen av TCO Certified

CERTIFIERA ERA PRODUKTER

Träffa oss och prata hållbarhet!

I februari och mars deltar TCO Development på tre spännande event: ISE i Amsterdam, The Nordic Conference on Sustainable Healthcare i Stockholm och Mobile World Congress i Barcelona. Är du på plats? I så fall vill vi gärna träffa dig för att diskutera hållbarhet och IT-produkter

February 1, 2018|Tags: , , |