Debatt

Du är här:/Debatt

Är din elektronik socialt ansvarsfull?

Vissa problem inom IT-tillverkningen – som blockerade nödutgångar eller säkerhetsutrustningar som inte fungerar – är relativt enkla att lösa. Men det finns utmaningar större än så. Allt från migrantarbetare som måste betala för att få jobb (nutida versioner av tvångsarbete), till att använda elever för simpla rutingöromål under sken av utbildning liksom extremt övertidsarbete. De mänskliga kostnaderna för IT-tillverkning kan vara överväldigande.

2017-03-06T09:29:29+00:00 19 May, 2016|Categories: Debatt, Nyheter|Tags: , , |

Ställ miljökrav på digitala verktyg för våra barn

Ett nytt förslag från Skolverket säger att all undervisning ska kunna ske via digitala verktyg. I praktiken innebär det att alla lärare och elever har tillgång till en dator eller surfplatta i arbetet. Nu måste landets kommuner förbättra arbetet med tydliga hållbarhetskrav vid upphandlingen. Annars riskeras såväl vår miljö som elevers och lärares hälsa.

2017-03-06T09:29:29+00:00 3 May, 2016|Categories: Debatt, Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , |

Tredjepartscertifieringar går samman och uppmanar offentlig sektor

För första gången går tredjepartscertifieringar för miljö och social hållbarhet samman och uppmanar kommuner, landsting och myndigheter att ställa om till en medveten och Modern Upphandling. Idag publiceras det nya EU-direktivet om utvecklad lagstiftning för upphandling. Det ger nya möjligheter att ta hänsyn till miljö och sociala aspekter när skattemedel hanteras. Offentlig upphandling omsätter uppskattningsvis 600 miljarder SEK årligen.
Läs mer.

2017-03-06T09:29:53+00:00 27 March, 2014|Categories: Debatt, Nyheter|Tags: , , |