Är din elektronik socialt ansvarsfull?

Du är här:/, Nyheter/Är din elektronik socialt ansvarsfull?

Är din elektronik socialt ansvarsfull?

Från Triple Pundit:

Det är svårt att tro, men så sent som i slutet av 1990-talet hade IT-inköparna en ganska lätt uppgift. Visserligen fanns krav på pris, prestanda, funktionalitet och kompatibilitet. Men slutmålet var helt enkelt fungerande utrustning och användare som inte klagade.

Sedan dess har upphandling av datorer och annan elektronik blivit mer komplex. Till att börja med tvingade oron för strålning IT-tillverkarna att vidta åtgärder för hälsa och säkerhet. I början av det nya millenniet ökade bekymren för produkternas miljöpåverkan, vilket inledde en era av grön tillverkning.

Senare, för ungefär fem år sedan, framträdde hållbarhetsrörelsen som satte, ett ibland, hårt fokus på de etiska aspekterna av produktion och användning av elektronik. Idag inser allt fler inköpare att hållbara produkter inte bara kan omfattas av miljökrav. De ställer större frågor, som “Hur är arbetsvillkoren i fabrikerna?” och “Har de tillverkats under tvångs- eller barnarbete?”.

Vissa problem inom IT-tillverkningen – som blockerade nödutgångar eller säkerhetsutrustningar som inte fungerar – är relativt enkla att lösa. Men det finns utmaningar större än så. Allt från migrantarbetare som måste betala för att få jobb (nutida versioner av tvångsarbete), till att använda elever för simpla rutingöromål under sken av utbildning liksom extremt övertidsarbete. De mänskliga kostnaderna för IT-tillverkning kan vara överväldigande.

I takt med att organisationer arbetar för att uppfylla hållbarhetsnormer i sin leverantörskedja, börjar de även se över de socioekonomiska effekterna av den elektronik som utgör ryggraden i deras verksamhet. Och de förväntar sig att deras leverantörer lever upp till allt högre förväntningar.

En ny era av hållbar elektronik

Även om miljömässigt hållbar upphandling är viktig, så är det inte längre tillräckligt. Idag mäter ansvarstagande myndigheter och företag de sociala konsekvenserna av den elektronik de köper in i syfte att framtvinga långsiktiga förbättringar av arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Denna utveckling påbörjades i Europa och tar nu fart i USA. Vilken är drivkraften bakom övergången? Det börjar med medvetna konsumenter och aktieägare som vill att de organisationer de gör affärer med (eller investerar i) ska dela deras värderingar. Men utvecklingen drivs även på av statliga och kommunala regelverk och genom inköpschefer som engagerar sig i dessa frågor.

Dessa framsynta inköpare försöker hitta effektiva sätt att verifiera att produkterna faktiskt uppfyller ställda krav. Tredjepartscertifieringar har åstadkommit just det i flera år på miljöområdet, men fram till nyligen har möjligheten att följa upp producenternas sociala ansvarstagande varit en utmaning.

Lyckligtvis är detta under förändring. Mitt företag, TCO Development, är för närvarande det enda som certifierar elektronikprodukter baserat på både socialt ansvarstagande och miljökrav, men även ideella organisationer som Sustainable Purchasing Leadership Council (SPLC) påskyndar processen genom att hjälpa ledare att prioritera möjligheterna att påverka de socioekonomiska effekterna av upphandlade varor och tjänster.

Att certifiera socialt ansvarstagande

Att certifiera att en produkt uppfyller miljökrav är ganska okomplicerat. Man tar en produkt, testar den och ser om den innehåller miljöfarliga ämnen, om den är återvinningsbar etc. När produktens miljökrav väl är verifierade är risken liten att detta behöver ändras.

Men att certifiera socialt ansvarstagande i samband med produktens tillverkning eller leverantörens uppfyllnad av mänskliga rättigheter är fundamentalt annorlunda. Dessa krav måste dessutom kontrolleras löpande. Och även om certifiering av socialt ansvarstagande ännu inte är vanlig, har världssamfundet redan fastställt tydliga tillverkningsnormer.

För att IT-produkter ska certifieras enligt TCO Certified måste tillverkningen av produkten uppfylla:

Certifiering fungerar. Våra fabriksgranskningar och uppföljande kontroller har avslöjat ett kritisk behov av förändring. Därför arbetar vi tillsammans med många fabriker och övervakar deras åtgärdsplaner för att komma tillrätta med brister. Vi har kunnat införa och verka för förändringar på ett sätt som ingen tidigare har haft möjlighet till.

Genom TCO Certified har vi ökat trycket på varumärkena att proaktivt engagera sig i sociala frågor och att ta ett större ansvar för sociala program i sina fabriker. Inte helt överraskande har dessa företag (och deras fabriker) förbättras mycket snabbare än de skulle ha gjort utan certifiering.

Väga kostnaderna

Miljömässigt och socialt ansvarsfulla IT-upphandlingar för med sig kostnader. Men att beräkna den verkliga betydelsen av socialt ansvarstagande i organisationens strategi för IT-upphandling kräver att man tänker större och längre.

Varje apparat som vi använder på arbetsplatsen eller i hemmet har sitt eget ursprung och sin egen historia, vilken återspeglar fabriken där den tillverkades och vilka människor som byggde den. Med den historien följer sociala och ekonomiska konsekvenser som alla tillverkade produkter lämnar efter sig – konsekvenser som kan påverka samhällen i generationer.

Genom att ställa krav som tar hänsyn till mänskliga konsekvenser av sin elektronikupphandling anpassar sig företag och organisationer till värderingar och förväntningar hos kunder, väljare, anställda och aktieägare. Men det handlar inte enbart om att bygga förtroende hos dessa viktiga intressenter, utan också om att fullgöra ett högre uppdrag på den globala scenen.

Bild: Steve Jurvetson via Wikimedia Commons

Niclas Rydell är Product and Certification Director vid TCO Development. Se det här webbinariet om du vill lära dig mer om socialt ansvarstagande IT-upphandling: Best Practice Sustainable IT Procurement.

2017-03-06T09:29:29+00:00 19 May, 2016|Categories: Debatt, Nyheter|Tags: , , |