Använd märkningar och certifieringar för att uppnå globala miljömål

Du är här://Använd märkningar och certifieringar för att uppnå globala miljömål

Använd märkningar och certifieringar för att uppnå globala miljömål

När ledare från 170 länder samlades i Paris för att bekräfta sina mål för minskade utsläpp av växthusgaser anförde ordföranden för Global Ecolabelling Network (GEN), Björn-Erik Lönn, att mer än 50 länder och regioner redan har verktyg som kan hjälpa till: märkningar och certifieringar.

Miljömärkningar och hållbarhetscertifieringar har, per definition, tillkommit för att minimera miljöpåverkan. De gör detta genom att ge varje konsument möjlighet att göra ett medvetet val när de köper en produkt eller tjänst genom att tydliggöra produkternas miljöpåverkan. De styr även offentlig upphandling i många länder och påverkar därmed tillverkarna så att producerar miljövänliga produkter. Ökad användning av dem, säger Björn-Erik Lönn, är ett av de snabbaste sätten att ta itu med miljöproblemen och det kan göras utan stora kostnader eller politiska utmaningar.

Enbart i EU uppgår den offentliga upphandlingen till nästan 2 000 miljarder euro per år – cirka 20 procent av regionens totala BNP.

Sedan 2015 har ett antal tredjeparts certifieringsprogram för social och miljömässig hållbarhet gått samman för att uppmana offentliga inköpare att mer proaktivt driva hållbarhetsfrågor som en del av sina upphandlingsprogram. Kampanjen, med namnet Modern Upphandling 2020, #ModUpp2020, som uppmanar alla offentliga upphandlare att säkerställa en ansvarsfull användning av offentliga medel, samtidigt som man inom ramen för sin upphandlingspolicy bidrar till en hållbar utveckling. För att delta i #ModUpp2020 ska organisationen anta målet om att minst 50 procent av alla upphandlade produkter ska vara märkta med tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar senast till år 2020.

2014 publicerade EU-parlamentet ett nytt direktiv för offentlig upphandling som ger större möjligheter – och i vissa fall skyldigheter – för offentliga institutioner att innefatta kriterier för miljö och socialt ansvarstagande vid upphandling av produkter och tjänster.

”Våra medlemmar från många olika länder påverkar aktivt producenter och konsumenter att leverera och köpa produkter som minskar miljöpåverkan, inte minst den största av dem alla som är den globala uppvärmningen”, säger Lönn. ”Förra året ansvarade GEN-medlemmar, från Nya Zeeland till Norge och i de flesta världsdelar, för licensiering av fler än 298 000 produkter med dokumenterad förmåga att göra skillnad för miljön.”

”GEN-medlemmarnas miljömärkningsprogram utvecklas i enlighet med ISO-standarder och är redan i bruk. Vi föreslår att mer kraftfulla statliga policyer för grön upphandling ska bli en del av verktygslådan för klimatförändring tillsammans med ökat stöd till nationella program för att utveckla och främja miljömärkning. Detta är särskilt viktigt i stora utvecklingsekonomier eftersom miljömärkning, när den väl etablerats, till stor del finansieras genom licensavgifter som betalas av producenterna vilka får en konkurrensfördel av den. Några av våra medlemmar har möjlighet att genomdriva en självfinansierad modell, medan andra är inkapslade inom statliga myndigheter.”

Läs mer om Global Ecolabelling Network (GEN)

http://www.globalecolabelling.net/

2017-03-06T09:29:29+00:00 18 May, 2016|Categories: Nyheter|Tags: , , |