Almedalen: Är juristerna ett hinder för hållbar upphandling?

Du är här:/, Nyheter/Almedalen: Är juristerna ett hinder för hållbar upphandling?

Almedalen: Är juristerna ett hinder för hållbar upphandling?

Idag upphandlar vi inte hållbart med våra skattepengar. Så det är bråttom att ställa om till en hållbar upphandling, som bidrar till att nå målen i Agenda 2030. Få koll på möjligheter och hinder.

Upphandling i offentlig sektor omsätter 600 miljarder kronor årligen. För att använda dessa samhällets medel på ett ansvarsfullt sätt finns idag nya möjligheter. De kan leda till ett paradigmskifte för upphandling, menar Ardalan Shekarabi, minister ansvarig för upphandling.

Men det finns för många myter och hinder som gör att vi inte upphandlar hållbart idag, visar en rapport av Mikael Karlsson och samarbetsprojektet #ModUpp2020. Ett hinder är det rådande upphandlingsklimatet. Är juristerna ett hinder eller en möjlighet för hållbar upphandling? Politikerna måste ta tillbaka makten från juristerna, menar Oskar Taxén.

Är juristerna ett hinder för hållbar upphandling? Jurister, minister, kommunpolitiker, möts i pantelsamtal lotsade av Johan Kuylenstjerna. Låt dig även inspireras av kommunpolitikerna och inköpschefen som gör grovjobbet med att ställa rätt krav. Men hur går det med uppföljningen av kraven?

Kontaktperson, gabriella.mellstrand@tcodevelopment.com, PR- och pressansvarig, TCO Development. Telefon: +46 706 35 83 51.

[/fusion_builder_column]

Är juristerna ett hinder för hållbar upphandling?

6 juli, 12:00-13:00. Sal E30, Campus Gotland

Panel

Ardalan Shekarabi, civilminister (s)
Mikael Karlsson, ordförande EEB, European Enviornment Bureau
Maria Gardfjell, kommunalråd (mp) Uppsala
Lennart Bondeson, kommunalråd (kd) Örebro
Henrik Karlsson inköpschef Helsingborg stad
Oskar Taxén, jurist Kommunal
Stefan Holm, näringspolitisk rådgivare offentlig upphandling Almega
Cecilia Ehrenborg Williams, vice vd Miljömärkning Sverige.
Annie Ståhlberg, chef avdelningen för policystyrning, Upphandlingsmyndigheten

Moderator

Johan Kuylenstierna, vd SEI

Eventet på Almedalsveckan.info

Samarbetsprojektet #ModUpp2020

#ModUpp2020 är ett samarbete mellan stora etablerade miljömärkningar och hållbarhetscertifieringar, som uppmanar och stödjer offentlig sektor att anta målen om att minst 50 procent av alla upphandlade produkter ska vara märkta med tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar senast till år 2020.

#ModUpp2020 består av Bra Miljöval, EU Ecolabel, Fairtrade Sverige, KRAV, MSC, Svanen och TCO Certified.

Läs mer om #ModUpp2020

Rapport: ”Hållbar offentlig upphandling – från retorik till praktik”

Studien granskar myter om upphandlingen och visar på stora brister i lagstiftningen. Slutsatserna är att reglerna bör skärpas men också att upphandlare som vill lätt kan gå före med hållbar upphandling. Bakom rapporten står en rad organisationer, bland annat Miljömärkning Sverige, TCO Development, New Wave Group och 2050 Consulting.

Läs rapporten

[/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
2017-03-06T09:29:29+00:00 13 May, 2016|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , , , |