Driver dina inköp socialt ansvarstagande i IT-tillverkningen?

Du är här://Driver dina inköp socialt ansvarstagande i IT-tillverkningen?

Driver dina inköp socialt ansvarstagande i IT-tillverkningen?

Socialt ansvarstagande är en ständig utmaning inom elektroniktillverkning. Arbetstider, hälsa/säkerhet och tvångsarbete är vanliga problem som leder till att datorer och andra IT-produkter är en riskgrupp för inköpare.

Den goda nyheten är att du kan bidra till förbättringar med hjälp av TCO Certified. Vår rapport Insights & Impacts visar att inköpares krav på TCO Certified i IT-upphandlingar har en direkt effekt på industrin och leder till ökat socialt ansvarstagande i IT-tillverkningen.

Kraven i TCO Certified och våra rigorösa system för verifiering och uppföljning av kraven är utformade för att hantera utmaningar inom socialt ansvar i tillverkningen och ge inköpare möjligheten att driva på förbättringar för arbetarna på fabriksgolvet.

Inköpares krav har effekt på socialt ansvarstagande

Under 2016 genomförde vi en uppföljande undersökning för att ta reda på vilken effekt den senaste generationen TCO Certified (lanserades 2015) har haft inom socialt ansvarstagande på slutmonteringsfabriker som tillverkar produkter för Acer, AOC, ASUS, BenQ, Dell, EIZO, Fujitsu, Hanns.G, HP, iiyama, Lenovo, LG, NEC, Philips, TERRA och ViewSonic.

I jämförelse med en liknande undersökning som vi genomförde 2013, visar resultaten tydliga förbättringar av fabrikernas efterlevnad av kraven i TCO Certified på socialt ansvar i tillverkningen. Flera varumärkesägare har lyckats eliminera avvikelser från våra krav inom områden som tvångsarbete, diskriminering och barnkonventionen.

Resultaten från uppföljningen presenteras i detalj i vår rapport Impacts and Insights, som vi publicerade i februari 2017.

Antal varumärkesägare med avvikelser 2016 i jämförelse med 2013

  • Noll inom tvångsarbete (11 st 2013)
  • Noll inom diskriminering (3 st 2013)
  • Noll inom föreningsfrihet (2 st 2013)
  • Noll inom barnkonventionen (11 st 2013)
  • Två inom hälsa/säkerhet* (16 st 2013)
  • Fjorton inom arbetsrätt (16 st 2013)

* De två avvikelserna inom hälsa/säkerhet har korrigerats sedan undersökningen 2016

Dessa positiva förbättringar är en direkt effekt av inköpares krav på TCO Certified för att välja IT-produkter som möter krav på socialt ansvar i tillverkningen tillsammans med många andra hållbarhetskrav.

Arbetsrätt – en fortsatt utmaning för hela branschen

Som sammanställningen av avvikelser 2016 i jämförelse med 2013 visar, är arbetsrätt inom tillverkningen en fortsatt utmaning inom hela branschen. Det är framförallt omfattande övertidsarbete och stor andel tillfälligt anställda som leder till avvikelser från kraven i TCO Certified.

Trots att 14 av 16 varumärken har avvikelser inom arbetsrätt, visar vår undersökning ändå vissa förbättringar eftersom avvikelserna som vi ser 2016 är av mindre allvarlig art än de vi såg 2013. Arbetsrätt är en fråga som kommer att kräva vår fortsatta uppmärksamhet.


Number of brands with nonconformities

Så arbetar vi

Vi håller varumärkesägarna ansvariga, inte fabrikerna

Varumärkesägarna, företagen bakom de märkesvaror som vi köper, är bäst positionerade för att driva på förbättringar inom socialt ansvarstagande. De är ytterst ansvariga med störst inflytande över tillverkningen och de har bäst överblick av leverantörskedjan.

För att möta kraven i TCO Certified, kräver vi att de tar fullt ansvar för arbetsförhållandena i fabrikerna. Detta inkluderar införandet av en uppförandekod och en systematisk korrektion av avvikelser från koden.

Kraven i TCO Certified speglar detta övergripande ansvar för varumärkesägarna, inklusive ett system för ansvarsskyldighet och konsekvenser om kraven inte uppfylls.

Våra krav är verktyg för förbättringar

Den nuvarande generationen TCO Certified, som lanserades i november 2015, ökar varumärkesägarens ansvar för en uppförandekod i tillverkningen och implementeringen av denna sin leverantörskedja. Uppförandekoden måste omfatta kärnkonventioner från ILO och FN tillsammans med lagar om arbetsrätt i tillverkningslandet.

Syftet med det ökade ansvaret för socialt ansvarstagande är att förbättra varumärkesägarnas arbete att strukturerat implementera och följa upp en uppförandekod som möter kraven i TCO Certified.

Vad är en uppförandekod?

En uppförandekod är en uppsättning regler som reglerar varumärkesägarens skyldighet för socialt ansvarstagande. Uppförandekoden är ett viktigt steg för att upprätta ett system för ökat socialt ansvarstagande, men är ingen helhetslösning i sig.

För att nå framsteg är det avgörande med tydlig ansvarsskyldighet, oberoende verifiering av att koden följs och uppföljning av korrektionsåtgärder. Det måste också finnas konsekvenser att ta till om uppförandekoden inte följs och om avvikelser inte rättas till. Det är så här uppförandekoden i TCO Certified fungerar.


Industrin lyssnar när inköpare ställer krav

Detta kan du göra:

  • Förankra internt att det finns omfattande utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv med IT-produkter
  • Upprätta en hållbarhetspolicy som omfattar upphandling av datorer och andra IT-produkter
  • Låt era IT-leverantörer veta att ni kommer att ställa sociala och miljömässiga krav
  • Ställ krav på TCO Certified för en bredd av hållbarhetskrav och oberoende verifiering av kraven

2017-03-23T14:38:56+00:00 23 March, 2017|Categories: Nyheter|Tags: , , , |