Så vill vi reducera farliga ämnen i IT-produkterna

Du är här://Så vill vi reducera farliga ämnen i IT-produkterna

Så vill vi reducera farliga ämnen i IT-produkterna

IT-produkter innehåller kemiska ämnen som kan medföra både miljö- och hälsorisker. Trots detta är få kemikalier reglerade, samtidigt som förbjudna farliga ämnen kan ersättas av andra minst lika farliga ämnen. I den kommande generationen av TCO Certified vill vi ändra på detta.

TCO Certified förbjuder sedan många år ämnen som i tester har visat sig vara farliga för människa och miljö, bland annat halogenerande flamskyddsmedel. För att inte förbjudna kemikalier ska ersättas med andra potentiellt farliga ämnen vill vi med hjälp av Green Screen for Safer Chemicals skapa en vit lista över säkrare kemikalier som vi tillåter som alternativ i produkter som vi certifierar.

GreenScreen® for Safer Chemicals är ett trovärdigt och transparent verktyg som utvärderar kemikalier och dess nedbrytningsprodukter ur både hälso- och miljösynpunkt.

På filmen från webinaret som hölls den 25 mars berättar vår miljöexpert Emma Nolte kort om vikten av att ställa krav för att reducera farliga kemikalier i IT-produkter och hur vi med hjälp av TCO Certified vill driva på för säkrare alternativ.

Den nya generationen TCO Certified är nu ute på remiss. Lansering sker i slutet av 2015.

2017-03-06T09:29:41+00:00 31 March, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , |