Fler kommuner bör använda Grön IT audit i sitt hållbarhetsarbete

Du är här://Fler kommuner bör använda Grön IT audit i sitt hållbarhetsarbete

Fler kommuner bör använda Grön IT audit i sitt hållbarhetsarbete

I Miljöaktuellts årliga kommunrankning visade det sig att endast 13 av de 97 svenska kommunerna har en strategi för Grön IT. Där ibland finns Malmö stad som blev rankade trea i årets kommunranking.

Malmö stad eftersträvar grönare IT

Malmö stad har signerat deklarationen Green Digital Charter och startat ett verksamhetsprogram som heter Green Digital City som arbetar aktivt med Grön IT. Målet är att Malmö stad ska bli Sveriges klimatsmartaste stad år 2020 och koldioxidutsläppen från IT ska ha minskat med 30 procent fram till 2020.

Lari Pitkä-Kangas
Kommunalråd (MP), Malmö stad

-Mitt råd till alla kommuner, särskilt de där vi gröna sitter i majoritet, är att låta en oberoende tredje part genomföra en så kallad Green IT Audit, en genomlysning av kommunens verksamhet inom området grön IT. Utifrån detta kan kommunen sedan lägga upp en väl underbyggd strategi för sitt arbete med hållbara IT-lösningar. Fler kommuner måste utveckla och förvalta IT på ett sätt som stärker kommunens insatser inom miljö, klimat och rättvis handel, säger Lari Pitkä-Kangas, Kommunalråd (MP), Malmö stad.

Grön IT

Grön IT handlar dels om att den IT-hårdvara som kommunen köper in ska ha en bra energi- och miljöprestanda, dels om enkla åtgärder som att stänga av datorn när man går hem från jobbet, det vill säga själva användningen. Men hur vi hanterar gamla produkter som ersätts av nyare modeller är också en viktig aspekt.  Rätt hanterat skapar återvinning och återbruk såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska fördelar för kommunen.

TCO Development – GIT audit

TCO Development jobbar med att hjälpa företag att göra IT till ett hållbarhetsverktyg för hela verksamheten. Detta genom att utföra en Grön IT audit, GIT audit, och på så sätt göra en genomlysning av organisationen med målet att få ut den fulla potentialen av IT i hållbarhetsarbetet.

Läs Dagens Samhälles artikel om Malmö stads arbete med grön IT.

2017-03-06T09:30:10+00:00 5 October, 2012|Categories: Nyheter|Tags: , |