Förläng livslängden på IT-produkter genom cirkulärt tänkande

Du är här://Förläng livslängden på IT-produkter genom cirkulärt tänkande

Förläng livslängden på IT-produkter genom cirkulärt tänkande

Anders WijkmanÅteranvändning tillsammans med cirkulärt tänkande, är en nödvändighet för långsiktig hållbarhet. Det menar Anders Wijkman och Johan Rockström som talade på TCO:s konferens om effektivare resursanvändning, nya jobb och ett hållbart samhälle.

En av slutsatserna på konferensen var att vårt globala samhälle håller på att slå i taket för vad planeten orkar med för att kunna upprätthålla utveckling och välfärd. Det behövs investeringar, innovationer, transformativa lösningar och modiga beslut för att styra samhället mot en hållbar utveckling och parera klimatförändringarnas negativa effekter.

TCO Certified driver på en hel bransch att bli mer hållbar
Hållbarhetscertifieringen för IT-produkter, TCO Certified, gavs under konferensen som exempel på hur det går att påverka en hel industri i en mer hållbar riktning.

– Via våra hållbarhetskrav förlängs livslängden på produkterna, energiförbrukningen hålls låg, farliga ämnen minimeras och arbetsförhållandena i produktionen kan successivt förbättras, säger Anna Pramborg, kommunikationsansvarig på TCO Development.

– Vi arbetar ständigt med nya idéer för att ytterligare skärpa hårdvarukraven och förlänga livslängden på produkterna. Exempelvis tittar vi på en marknadsplats för återanvändning av IT-produkter, avslutar Anna Pramborg.

TCO:s webbplats kan seminariet ses i sin helhet.

2017-03-06T09:29:58+00:00 3 June, 2013|Categories: Nyheter|Tags: , |