Reportage om usla arbetsförhållanden i IT-tillverkningen i Kina

Du är här://Reportage om usla arbetsförhållanden i IT-tillverkningen i Kina

Reportage om usla arbetsförhållanden i IT-tillverkningen i Kina

TV4:s Kalla Fakta visar ikväll ett reportage från en fabrik som tillverkar IT-produkter. Inslaget exponerar usla förhållanden som omfattande övertid, otrygga arbetsförhållanden och överfulla sovsalar för de arbetare som bor invid fabriken.

Kalla Faktas reporter tar en stor personlig risk när fabriken filmas och reportaget ledde till att en av arbetarna riskerade att bli av med jobbet när han blev påkommen med att filma inne i fabriken.

Det här är en i raden av granskningar av IT-tillverkningen i Asien som visar att det utan påföljder bryts mot både lokal lagstiftning och mot konventioner för mänskliga rättigheter. Arbetsrätts- och miljöorganisationer har under flera år uppmärksammat missförhållanden i IT-tillverkningen.

Se Kalla Faktas inslag här

Oberoende certifieringar viktigt verktyg för hållbara IT-inköp

Målsättningen med vår oberoende certifiering TCO Certified är att med miljömässiga och sociala krav påverka IT-produkterna i en hållbar riktning under deras tillverkning, användning och slutfas.

Med våra krav på socialt ansvar i IT-tillverkningen och vårt certifieringssystem skapar vi ett ramverk som IT-industrin kan använda för att kontinuerligt förbättra arbetsförhållandena i tillverkningen, samtidigt som organisationer över hela världen med hjälp av kraven ges möjligheten att ställa och verifiera hållbarhetskrav på tillverkningen av IT-produkter.

Läs mer om kraven i TCO Certified på socialt ansvar i tillverkningen

Så granskar vi fabrikerna

Idag certifierar vi IT-produkter från 28 varumärken enligt kraven i TCO Certified. Det innebär att vi har inblick i slutmonteringsfabrikerna för tillverkningen av produkter som certifieras enligt TCO Certified. Här kan vi med hjälp av vår certifiering och oberoende granskningar och stickprovskontroller på plats säkerställa att det finns system för att hantera frågor om arbetsmiljö och arbetsrätt, samt att det finns en plan för att åtgärda eventuella brister.

Läs vår rapport ”The State of Socially Responsible Manufacturing in the IT Industry”

Du kan påverka genom att ställa krav

Oavsett om du arbetar på ett stort eller litet företag, i privat eller offentlig sektor – så kan du påverka genom att ställa krav vid IT-inköp.

Organisationer över hela världen använder redan TCO Certified för att ställa och verifiera miljömässiga och sociala hållbarhetskrav på IT-produkter.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Ditt namn

Din e-postadress

Företag/organisation

Om TCO Certified
TCO Certified är en oberoende tredjepartscertifiering för IT-produkter vilket innebär att kravutvecklingen baseras på vetenskapliga principer och involverar intressenter och oberoende experter i en öppen utvecklingsprocess.
Läs mer om TCO Certified
2017-03-06T09:29:40+00:00 19 May, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , |