TCO Development deltar i Global Ecolabelling Network för att stärka tredjepartscertifiering

Du är här:/, Nyheter/TCO Development deltar i Global Ecolabelling Network för att stärka tredjepartscertifiering

TCO Development deltar i Global Ecolabelling Network för att stärka tredjepartscertifiering

Global Ecolabelling Network

Mellan den 5:e och 9:e november håller Global Ecolabelling Network (GEN) årsmöte i Rio de Janeiro, Brasilien. På mötet driver TCO Development frågan att tredjepartscertifieringarnas ställning behöver stärkas. Med den flora av miljömärkningar och andra hållbarhetsinriktade initiativ som finns idag anser TCO Development att det är viktigt att informera om betydelsen av att kravuppfyllelsen verifieras av en oberoende part.

Global Ecolabelling Network är en internationell organisation för tredjepartscertifieringar. Organisationen är ett samarbete mellan flera internationella miljö- och hållbarhetsprogram som är klassade ISO typ 1 märkningar, vilket innebär att oberoende och ackrediterade aktörer testar och granskar att ställda krav uppfylls. TCO Development har varit medlem i GEN sedan 2000.

För mer information om GEN, besök www.globalecolabelling.net

2017-03-06T09:30:09+00:00 29 October, 2012|Categories: Event, Nyheter|Tags: |