Ny undersökning visar efterfrågan på hållbarhet kopplat till smartphones

Du är här://Ny undersökning visar efterfrågan på hållbarhet kopplat till smartphones

Ny undersökning visar efterfrågan på hållbarhet kopplat till smartphones

Den nya undersökningen från Greenpeace visar att konsumenter önskar smartphones som håller länge, som inte innehåller farliga ämnen och som enkelt kan repareras och återvinnas.

I undersökningen, som är en del av True Innovation campaign, ställdes frågor till 1000 vuxna från sex stora marknader för smartphones: USA, Ryssland, Mexico, Tyskland, Kina och Sydkorea. Frågorna centrerades kring hållbarhetsattribut, möjligheter att reparera och uppgradera produkterna samt återvinning.

Enligt undersökningen väljer en relativt låg andel av konsumenterna – i synnerhet i Tyskland och USA – att reparera sina smartphones för att kunna använda dem längre. Istället är viljan att ha de senaste produkterna ofta den främsta drivkraften vid inköp av nya smartphones. Samtidigt ansåg över hälften av de tillfrågade att tillverkarna släpper nya modeller för ofta.

En majoritet av de tillfrågade i undersökningen svarade att batteriets livslängd, enkel reparation och lång livslängd är viktiga hållbarhetsaspekter för en smartphone. Ännu fler vill att deras smartphones ska vara fria från farliga ämnen.

MER OM UNDERSÖKNINGEN

Viktiga resultat från undersökningen

  • Mer än en tredjedel av de tillfrågade svarade att de köpte sin senaste smartphone för att de ville ha den senaste modellen, inte för att den nuvarande var skadad eller borttappad.
  • De flesta ägde flera smartphones samtidigt, inklusive produkter som inte användes. Från 3,2 i genomsnitt i Tyskland till 5,6 i Ryssland.
  • Fler än hälften ansåg att tillverkarna släpper nya produkter oftare än nödvändigt.
  • 4 av 5 svarade att det är viktigt att en smartphone lätt kan repareras. I vissa länder, exempelvis Tyskland och USA, var det få som faktiskt valde att laga en trasig smartphone.
  • 4 av 5 tillfrågade svarade att det är viktigt att produkterna inte innehåller farliga ämnen.
  • Över 90 procent av deltagarna svarade att en smartphone ska hålla under en lång tid.
Källa: Greenpeace, Is it Time for the True Innovation

Be om TCO Certified när ni köper in smartphones

TCO Certified Smartphones består av hållbarhetskrav ur ett livscykelperspektiv som är utformade för att möta många av de utmaningar som beskrivs i rapporten från Greenpeace.Genom att använda TCO Certified för att ställa krav på det varumärke eller den leverantör som ni använder, bidrar ni direkt till att påverka industrin i den mer ansvarsfull och hållbar riktning.

Kraven i TCO Certified inkluderar:

  • Förlängd livslängd, med utbytbart batteri och tillgänglighet av reservdelar
  • Produkter som har konstruerats för enklare återvinning.

LÄS MER OM TCO CERTIFIED SMARTPHONES

2017-03-06T09:29:28+00:00 12 September, 2016|Categories: Nyheter|Tags: , , , |