Webinar: Fördjupning 2, TCO Certified, generation 8 remiss

Vårt andra fördjupande webinar kommer att handla om kraven i remissen gällande produktprestanda, produktinnehåll, förlängd livslängd och materialåtervinning.

Vi lanserar en ny generation av hållbarhetskrav för IT-produkter var tredje år. Under 2018 kommer TCO Certified, generation 8, som syftar till att driva på socialt och miljömässigt ansvar i IT-produktens livscykel ytterligare.

Webinaret kommer att beröra förslag till krav i användarfasen och materialåtervinning i TCO Certified, generation 8

  • Product performance
  • Product lifetime extension
  • Hazardous substances
  • Material recovery

Två tider att välja på. Anmäl dig här!

Delta i vårt webbinarium den 12 april där våra kravutvecklare går igenom kraven i bland annat användarfasen. Presentationen är på engelska. Välkommen!

Du kan välja mellan två tider:

12 april. 09:00
ANMÄL DIG

12 april. 18:00
ANMÄL DIG

Remissen är öppen

Remissen innehåller ett ambitiöst paket med många nya och uppdaterade krav. Kravdokumentet har ett nytt utseende och struktur, vilket underlättar både navigering och att ansöka om certifierng. En majoritet av kraven är samma för alla produktkategorier. Kravdokumenten för alla produktkategorier kommer därför ha samma generationsnummer: 8.

Gå till TCO Certified, generation 8

2018-03-28T15:48:52+00:00 28 Mar, 2018|Categories: Kommande webinar, Nyheter|Tags: , |