Om TCO Development

Du är här:/Om TCO Development
Om TCO Development 2018-01-16T11:01:00+00:00

Om TCO Development

TCO Development driver hållbar utveckling inom IT-sektorn via TCO Certified, hållbarhetscertifieringen för IT-produkter. Certifierade produkter och dess tillverkning möter hållbarhetskrav ur ett livscykelperspektiv och som verifieras av oberoende part.

I över 25 år har vi arbetat med att skapa lösningar på hållbarhetsproblem kopplade till IT. Genom en kontinuerlig internationell dialog med användare, inköpare, producenter, oberoende forskare, ideella organisationer och andra intressenter skapar vi gemensamma spelregler och verkar tillsammans för en mer hållbar utveckling av IT.

Vi verkar internationellt på den professionella marknaden genom att främst vända oss till större upphandlande organisationer och företag. Huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, med lokalkontor i Asien och USA. TCO Development ägs av TCO, en facklig centralorganisation som representerar tjänstemän i Sverige.

Vi är medlemmar i Global Ecolabelling Network.

The story of TCO Certified

Learn more about our story , and how we can work together toward a sustainable life cycle for IT products.
THE STORY OF TCO CERTIFIED

Styrelsen för TCO Development

Jan Gerlofstig, Gerlof & Company AB (Ordförande)
Åke Amundin, VD, Combinova AB (Vice ordförande)
Anna Björklund , Lektor, KTH (Ledamot)
Hanna Brandt Gonzales, Kanslichef, Unionen (Ledamot)
Lisa Wärn, Kommunikationschef och biträdande kanslichef, TCO (Ledamot)
Niclas Rydell, Ansvarig TCO Certified, TCO Development (Ledamot, personalrepresentant)

Ledningsgruppen för TCO Development

Sören Enholm, CEO
Niclas Rydell, Director TCO Certified
Gabriella Mellstrand, Marketing Director
Clare Hobby, Global Outreach and Communications Manager