Pressrum

Du är här://Pressrum
Pressrum 2017-07-11T10:57:14+00:00

Pressrum

Pressbilder och logotyper

Pressbilder och logotyper får användas fritt i samband med nyhetsartikel eller inslag om oss. Kontakta oss för annan användning.

Pressbilder
Logotyper

PR- och pressansvarig

Gabriella Mellstrand
gabriella.mellstrand@tcodevelopment.com
Mobile: + 46 706 35 83 51
Twitter: twitter.com/tcodevelopment
Facebook: facebook.com/tcocertified

Pressmeddelanden

Vi vill göra Hållbar IT enklare.

19 November, 2015|

Varje år genereras runt 50 miljoner ton e-skrot i hela världen, och bara 13 % av alla dessa ton av elektronik återvinns på ett ansvarsfullt sätt. Vi på TCO Development jobbar varje dag för en

TCO Certified vill fasa ut farliga ämnen i IT-produkter

11 November, 2015|

Idag lanseras en ny generations hållbarhetskrav i TCO Certified med målet är att fasa ut farliga icke-halogenerade flamskyddsmedel och ersätta dem med ämnen som är mindre farliga. Först med att certifiera bildskärmar är Eizo, Dell, Lenovo, LG och Samsung, headsets från Plantronics och en notebook från Lenovo.

Skattepengar används för ohållbar upphandling

16 October, 2015|

Idag tillåts att skattepengar används för ohållbar upphandling, utan miljökrav och sociala hänsyn. När regeringen nu ska genomföra nya EU-regler om upphandling finns ett utmärkt tillfälle att skärpa lagstiftningen. Samtidigt behöver upphandlare i kommuner och landsting bättre utnyttja de möjligheter som trots allt redan finns

Oklart ansvar för socialt ansvar i landstingens IT-upphandling

19 September, 2015|

Idag publiceras en rapport som visar att det fortfarande är oklart var ansvaret ligger för att säkerställa att landstingens krav på socialt ansvar i IT-upphandling följs. Att ställa sociala krav som t ex att leverantörer ska följa ILO:s kärnkonventioner är första steget som är relativt enkelt. Nästa steg är att följa upp och utvärdera huruvida kraven följs. Om kraven inte följs förväntas någon form av åtgärd vidtas. Rapporten fokusera på ansvaret, uppföljning och åtgärdsdelen i landstingens arbete.

Världens chans till modern upphandling

17 August, 2015|

I dag finns fem nya, lovande möjligheter som ger världens chans till modern upphandling. Tyvärr saknas det långsiktighet i upphandlingspolitiken, menar flera företrädare för svenska miljömärkningar.

Helsingborgs stad har stor hjälp av tredjepartscertifieringar

27 April, 2015|

På Almegas upphandlingsdag i Stockholm den 14 april talade Helsingborgs stads inköpschef, Henrik Karlsson tillsammans med Gabriella Blomgren, marknadschef på TCO Development, om hur leverantörer i högre grad kan förstå en kommuns miljökrav i upphandlingar.

Debatt: Sveriges kommuner saknar strategi för Hållbar IT

24 April, 2015|

Bara 16 procent av Sveriges kommuner har en hållbar IT-strategi med mätbara mål. Därmed går de miste om stora ekonomiska och miljömässiga besparingar. Nu måste fler kommuner utnyttja IT i hållbarhetsarbetet. Detta för såväl miljöns som för skattebetalarnas skull.

Klimatanalys av inköp öppnade för helhetsgrepp på IT och miljö

20 April, 2015|

2014 gjorde Sollentuna kommun en kartläggning av sina inköp och det visade sig att datorer är den fjärde största klimatbelastande posten i kommunen. Analysen av inköpen öppnade för en större genomlysning av Sollentuna kommuns verksamheter utifrån ett Grön och Hållbar IT-perspektiv. Sollentuna såg att ett systematiskt arbete med frågorna var viktigt för klimatarbetet och energieffektiviseringen.