Pressrum

Du är här:Home/Om TCO Development/Pressrum
Pressrum 2017-07-11T10:57:14+00:00

Pressrum

Pressbilder och logotyper

Pressbilder och logotyper får användas fritt i samband med nyhetsartikel eller inslag om oss. Kontakta oss för annan användning.

Pressbilder
Logotyper

PR- och pressansvarig

Gabriella Mellstrand
gabriella.mellstrand@tcodevelopment.com
Mobile: + 46 706 35 83 51
Twitter: twitter.com/tcodevelopment
Facebook: facebook.com/tcocertified

Pressmeddelanden

Världens chans till modern upphandling

17 August, 2015|

I dag finns fem nya, lovande möjligheter som ger världens chans till modern upphandling. Tyvärr saknas det långsiktighet i upphandlingspolitiken, menar flera företrädare för svenska miljömärkningar.

Helsingborgs stad har stor hjälp av tredjepartscertifieringar

27 April, 2015|

På Almegas upphandlingsdag i Stockholm den 14 april talade Helsingborgs stads inköpschef, Henrik Karlsson tillsammans med Gabriella Blomgren, marknadschef på TCO Development, om hur leverantörer i högre grad kan förstå en kommuns miljökrav i upphandlingar.

Debatt: Sveriges kommuner saknar strategi för Hållbar IT

24 April, 2015|

Bara 16 procent av Sveriges kommuner har en hållbar IT-strategi med mätbara mål. Därmed går de miste om stora ekonomiska och miljömässiga besparingar. Nu måste fler kommuner utnyttja IT i hållbarhetsarbetet. Detta för såväl miljöns som för skattebetalarnas skull.

Klimatanalys av inköp öppnade för helhetsgrepp på IT och miljö

20 April, 2015|

2014 gjorde Sollentuna kommun en kartläggning av sina inköp och det visade sig att datorer är den fjärde största klimatbelastande posten i kommunen. Analysen av inköpen öppnade för en större genomlysning av Sollentuna kommuns verksamheter utifrån ett Grön och Hållbar IT-perspektiv. Sollentuna såg att ett systematiskt arbete med frågorna var viktigt för klimatarbetet och energieffektiviseringen.

Paradigmskifte av upphandling med Ardalan Shekarabi

25 March, 2015|

Initiativtagarna till uppropet för en modern upphandling, #ModUpp2020 besökte civilminister Ardalan Shekarabi för att diskutera hur upphandling kan bli ett effektivt verktyg för hållbar utveckling. Offentlig upphandling omsätter 600 till 900 miljarder kronor årligen.

Remiss öppen för kommentarer – ny generation av TCO Certified

19 March, 2015|

Nu finns våra förslag till nya krav i TCO Certified ute på remiss. Den innehåller förslag på nya eller reviderade krav som skapar miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsvärden under IT-produkters livscykel. Under hösten 2015 kommer vi att lansera den nya generationens krav.

IT-industrin klarar av att fasa ut fler farliga ämnen i elektronik!

22 January, 2015|

Chemsec, the International Chemical Secretariat, har som enda ideell organisation lämnat EU-kommissionens arbetsgrupp för uppdateringen av förbjudna ämnen i RoHS-direktivet. Det är olyckligt att arbetsgruppen förlorar sin enda ideella organisation som dessutom tydligt pekar ut en väg mot utfasning av erkänt farliga ämnen i elektronikprodukter.