Remiss öppen för kommentarer – ny generation av TCO Certified

Du är här:/, Pressmeddelande/Remiss öppen för kommentarer – ny generation av TCO Certified

Remiss öppen för kommentarer – ny generation av TCO Certified

Nu finns våra förslag till nya krav i  TCO Certified ute på remiss. Den innehåller förslag på nya eller reviderade krav som skapar miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsvärden under IT-produkters livscykel. Under hösten 2015 kommer vi att lansera den nya generationens krav.

Remissen är öppen för kommentarer till 19 maj, 2015 och förslaget på nya krav presenteras i remissutgåvan av TCO Certified Displays 7. Eftersom många av kraven i de övriga produktkategorierna i TCO Certified kommer att likna dessa uppmuntrar vi alla intressenter att kommentera remissutgåvan av TCO Certified Displays 7.

Kraven i TCO Certifeid revideras var tredje år för att hålla jämna steg med teknikutveckling, lagstiftning och andra hållbarhetsutmaningar i IT-industrin.

Fortsatt fokus på hållbarhet under hela livscykeln

Medvetenhet och intresset för miljöfrågor, socialt ansvarstagande, hälsa och säkerhet ökar i samband med inköp och ses allt oftare i lagstiftning både nationellt och på EU-nivå. Exempelvis det nya EU-direktivet för offentlig upphandling som träder i kraft våren 2016.

Kraven i den nya generationen av TCO Certified kommer även fortsättningsvis att fokusera på att skapa miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsvärden under IT-produkters livscykel. De nya och reviderade kraven baseras på senaste rön från internationell forskning och expertis inom miljöfrågor, socialt ansvarstagande, hälsa och säkerhet.

Mer information på projektsidan för New Generation TCO Certified

Besök vår “New Generation Website” för mer information om nya generationen TCO Certified. Inklusive motiveringar av krav, lanseringsplan och möjligheten att lämna dina kommentarer på remissen.

New Generation website

Remissperiod: 19 mars – 19 maj

Remissutgåvan av TCO Certified Displays 7 är öppen för kommentarer till 19 maj. Remissutgåvor för TCO Certifieds övriga produktkategorier kommer att publiceras senare under våren. Eftersom många av kraven är lika för övriga produktkategorier uppmuntrar vi alla intressenter att redan kommentera kraven i remissutgåvan av TCO Certified Displays 7.

Vid remisstidens slut kommer alla kommentarer att beaktas och bearbetas innan de slutgiltiga kraven publiceras. Då blir det möjligt för tillverkare att inleda tester av produkter inför lansering av den nya generationen TCO Certified som sker under hösten 2015.

Anmäl dig för vårt nyhetsbrev för löpande uppdateringar.
2017-03-06T09:29:42+00:00 19 March, 2015|Categories: Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , , |