TCO Certified blir en del av Tysklands rekommendationer för hållbar IT-upphandling

Du är här:/, Pressmeddelande/TCO Certified blir en del av Tysklands rekommendationer för hållbar IT-upphandling

TCO Certified blir en del av Tysklands rekommendationer för hållbar IT-upphandling

Tyska Kompetenscentret för hållbar upphandling tar med TCO Certified i sin nya uppförandekod med fokus på ILO:s kärnkonventioner

En överenskommelse om en uppförandekod för hållbar IT-upphandling blev klar den 18 november 2014 mellan Kompetenscentret för hållbar upphandling, KNB i samarbete med BITKOM, tyska branschorganisationen för IT- och telekomföretagen. Uppförandekoden betonar att både inköpare och företag ska följa ILO:s kärnkonventioner och att dessa ska kunna verifieras bland annat med hjälp av tredjepartscertifieringen TCO Certified.

TCO Development har arbetat i över 20 år med att påverka IT-produkter i en mer hållbar riktning och idag ingår krav på god ergonomi, hälsa- och säkerhet, energieffektivitet, reduktion av farliga ämnen, återvunnen plast och – sedan 2012 – skärpta krav på socialt ansvar i tillverkningen. TCO Certifieds krav skärps regelbundet för att vara aktuella och pådrivande och lika viktigt för certifieringen är att kraven kontrolleras och att det finns ett uppföljningssystem för t ex avvikelser och åtgärder.

Under 2014 har TCO Development haft flera möten med KNB och BITKOM och en viktig fråga som diskuterats är hur inköpare och upphandlare ska kunna ställa krav på socialt ansvar i tillverkningen av IT-produkter och hur dessa krav ska kunna verifieras Ett viktigt första steg var att ILO:s kärnkonventioner är miniminivån.

– Detta är ett första steg i vår förhandling med BITKOM om vilka metoder vi skall godkänna som verifiering på att företagen följer ILO:s kärnkonventioner. Min förhoppning är att vi framöver kan ställa ännu tydligare verifieringskrav än vi gör idag säger Sabine Pöll, direktör på KNB

–Typ 1-certifieringar, som till exempel TCO Certified, är mer trovärdiga för inköpare att använda när de frågar efter hållbarhetskriterier för IT-produkter, säger Kerstin Thies, ordförande för BITKOMs arbetsgrupp för produkter och miljö.

En typ 1 certifiering som TCO Certified betyder att kraven är utvecklade i bred dialog med intressenter och sker i en öppen process, kraven baseras på vetenskap samt att kraven ska verifieras med hjälp av en tredje part.

-Tyskland är den största ekonomin i EU och den ledande kraften för omställningen för klimat och miljö. Beslutet att låta sociala standarder i IT-tillverkningen ingå i uppförandekoden är ett betydande steg som kommer att bidra till ytterligare framsteg inom hållbar utveckling, säger Niclas Rydell, chef för certifieringen på TCO Development. –BITKOM och KNB är utmärkta samarbetspartners och vi är mycket nöjda med att kunna bidra till en skarpare policy på den här nivån, och hoppas att det blir en modell som andra länder tar efter, kommenterar Niclas Rydell.

Tyska Kompetenscentret för hållbar upphandling, KNB (Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung) är sedan 2011 en del av tyska inrikesdepartementets upphandlingskontor, (BeschaffungsAmt des Bundesministerium des Innern). Syftet är att arbeta för att utveckla god praxis, erbjuda utbildning och utveckla koncept för hållbar upphandling för tyska offentliga inköpare och upphandlare.
-Upphandlingskontoret är mycket medveten om vårt ansvar att inte bara arbeta med miljö och ekonomiska krav utan också, där det är möjligt, ta med sociala krav, säger Dr Birgit Settekorn, direktör på BeschaffungsAmt.

Den nya uppförandekoden är riktad gentemot offentliga upphandlare på tysk federal nivå, förbundsstat och lokal nivå och är tänkt att användas vid upphandlingar av IT-hård- och mjukvara. För första gången säger man också att upphandlare har möjligheten göra inspektioner och revisioner av arbetsvillkoren på fabriksnivå.

-Årliga kontroller med hjälp av t ex stickprover och kontroller av åtgärdsplaner är mycket viktigt för att kunna bedöma arbetet och utvecklingen av socialt ansvarstagande i tillverkningen av IT på fabrikerna eftersom villkoren kan förändras i princip när som helst, kommenterar Niclas Rydell, TCO Development. –När en produkt är certifierad enligt TCO Certified ingår årliga revisioner där villkoren i fabrikerna ingår, och det sparar bl a inköparna både tid och pengar

Om TCO Development

TCO Development arbetar för Hållbar IT och driver en hållbar utveckling av och med IT. Vi erbjuder hållbarhetscertifieringen TCO Certified, en tredjepartscertifiering för IT-produkter och GITaudit 2.0, ett ledningssystem för Hållbar IT samt UsersAward, kartlägger hur väl IT-systemen stödjer verksamheten. Inköpare och upphandlare över hela världen använder TCO Certified när de köper in IT-produkter som ett led i sitt hållbarhetsarbete. Produkter som uppfyller TCO Certified möter en rad krav som handlar om att tillverkningen, användningen och återvinningen av produkterna sker på ett ansvarsfullt sätt vad gäller miljö, social och ekonomisk hållbarhet. TCO Certified finns för bildskärmar, bärbara datorer, tablets, smartphones, desktops, allt-i-ett datorer, projektorer och headsets. TCO Development ägs av TCO, Tjänstemännens Centralorganisation.

2017-03-06T09:29:43+00:00 26 November, 2014|Categories: Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , , |