Var noga när du väljer IT-produkt

Du är här:/, Pressmeddelande/Var noga när du väljer IT-produkt

Var noga när du väljer IT-produkt

Verkligheten är att nästan alla IT-produkter är tillverkade under tuffa arbetsvillkor i pressade tillverkningskedjor med övertid och undermålig arbetsmiljö som följd. Därför är det viktigt för upphandlande organisationer att med stöd av det nya EU-direktivet om offentlig upphandling ställa krav på socialt ansvar i tillverkningen av IT-produkter.

Idag finns det varumärken som vill ta ett ökat ansvar för miljömässiga och sociala aspekter i tillverkningen av sina produkter. En ny rapport från TCO Development visar att 17 större IT-varumärken i högre grad än tidigare arbetar med att implementera uppförandekoder som följs upp genom ett strukturerat arbete med åtgärdsplaner, där brister hanteras via TCO Development.

– Sedan vi införde kraven i TCO Certified på socialt ansvar i tillverkningen ser vi en ökad dialog mellan varumärken och leverantör, samt en systematisk kartläggning av underleverantörer i högre grad, säger Niclas Rydell, TCO Development.

Fler inköpare ska ställa sociala krav på tillverkningen när IT-produkter köps in och på så sätt uppmuntra IT-varumärkena att fortsätta arbetet med ökat socialt ansvarstagande i tillverkningen. Det nya EU-direktivet om offentlig upphandling uppmanar inköpare att ställa miljömässiga och sociala krav och att ta hjälp av certifieringar för att verifiera att kraven som ställs i upphandlingar uppfylls.

– Den största utmaningen för upphandlande organisationer är inte att ställa hållbarhetskrav på IT-produkter, utan att följa upp att ställda krav faktiskt följs. TCO Certified erbjuder en sådan verifiering – till fördel för både upphandlare och IT-varumärken, avslutar Niclas Rydell.

TCO Certified är internationell hållbarhetscertifiering för IT-produkter som består av hållbarhetskrav som syftar till att hantera miljömässiga och sociala risker under IT-produkternas tillverkning, användning och sluthantering. Med en unik bredd av krav är TCO Certified den mest omfattande tredjepartscertifieringen av IT-produkter och kan inte likställas med andra märkningar på marknaden.

För mer information

Produktchef TCO Certified
niclas.rydell@tcodevelopment.com

Presskontakt
anna.pramborg@tcodevelopment.com
+46 706 67 64 04

Om TCO Development
TCO Development driver en hållbar utveckling inom IT. Genom vår hållbarhetscertifiering TCO Certified gör vi det möjligt för organisationer att ställa och följa upp hållbarhetskrav vid inköp av IT-produkter. Produkter som uppfyller TCO Certified möter skarpa krav för minskad social och miljömässig påverkan under tillverkning, användning och sluthantering av IT-produkter. TCO Development ägs av TCO, Tjänstemännens Centralorganisation.

2017-03-06T09:29:46+00:00 29 September, 2014|Categories: Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , , |