Almedalen: EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi – 
hur påverkas elektronikbranschen?

I EU Kommissionens handlingsplan för en cirkulär ekonomi läggs stor vikt vid elektronik och elektronikbranschens omställning. Elektronikprodukter har stor negativ miljöpåverkan vid produktion, men det finns stor potential att öka återanvändningen och tillvarata sekundära material mer effektivt.

2018-03-08T11:55:00+00:00 13 May, 2016|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , , |

Almedalen: Vad finns i en smartphone?

Vad gör vi egentligen med vår smartphone när vi slutar att använda den? Samsung, Svanen och El-kretsen håller en workshop där vi tillsammans med besökare monterar isär smartphones för att ta reda på hur de ser ut, vad som egentligen finns inuti dem och vad som bör återvinnas.

2018-03-08T11:55:09+00:00 13 May, 2016|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , |

Almedalen: Hållbar elektronikkonsumtion i en cirkulär ekonomi

Producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter behöver lyftas och bli ett styrmedel som ger incitament till hållbar produktutveckling och nya affärsmodeller. I ett samtal mellan elektronikbranschen, tredjepartscertifieringar och politiker söker vi nya vägar för producentansvaret som kan leda till produkter som är bättre anpassade för återanvändning och återvinning.

2018-03-11T15:00:44+00:00 25 May, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , |

Almedalen – Upphandling: En väg till schysta villkor i låglöneländer!

Ingen skyddsutrustning, bristfällig utbildning i arbetsmiljö, löner som inte försörjer en familj och ingen möjlighet till inflytande. Det här är ofta villkoren i fabriker och i produktionen i låglöneländer.
Välkommen till ett samtal i Almedalen den 29 juni som ger konkreta lösningar och exempel på hur vi kan påverka arbetsförhållanden i låglöneländer via inköp och upphandlingar.

2017-03-06T09:29:50+00:00 20 May, 2014|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , |