Återvinning

Du är här:/Tag:Återvinning

Now you can view our webinar on recycled plastics in IT products ONLINE

In April sustainability certification TCO Certified introduced a new requirement for a minimum 85 percent recycled plastics in the TCO Certified Edge program. On June 18 we invite you to a webinar where we will present the new TCO Certified Edge program along with the advantages of recycled plastics in IT products.

2017-03-06T09:29:47+00:00 18 June, 2014|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , |

Rapport: Därför är det viktigt med hög andel återvunnen plast i IT-produkter

I princip alla IT-produkter innehåller olika sorters plaster, men allt för låg andel återvunnen plast. Att producera helt ny plast innebär höga koldioxidutsläpp, användning av ändliga resurser och risk för ytterligare miljöförstöring. Att använda återvunnen plast är på alla sätt bättre. Men idag återvinns bara dryga 10 procent av plasten i bildskärmar, datorer, smartphones och andra kapitalvaror.

2017-03-06T09:29:51+00:00 8 May, 2014|Categories: Nyheter, Rapport|Tags: , , |