Bildskärmar

Du är här:/Tag:Bildskärmar

Rapport: Därför är det viktigt med hög andel återvunnen plast i IT-produkter

I princip alla IT-produkter innehåller olika sorters plaster, men allt för låg andel återvunnen plast. Att producera helt ny plast innebär höga koldioxidutsläpp, användning av ändliga resurser och risk för ytterligare miljöförstöring. Att använda återvunnen plast är på alla sätt bättre. Men idag återvinns bara dryga 10 procent av plasten i bildskärmar, datorer, smartphones och andra kapitalvaror.

2017-03-06T09:29:51+00:00 8 May, 2014|Categories: Nyheter, Rapport|Tags: , , |

Vi vill införa spjutspetskrav på 85% återvunnen plast i bildskärmar

Tillverkning av plaster för IT-produkter kräver både energi och naturresurser. Plast som inte återvinns på ett bra sätt ökar dessutom det globala problemet med elektronikskrot. Därför lägger vi fram ett utkast på ett krav som innebär att bildskärmar måste bestå av minst 85% återvunnen plast för att kunna tilldelas tilläggscertifieringen TCO Certified Edge.

2017-03-06T09:29:53+00:00 10 March, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , |