GITaudit

Du är här:/Tag:GITaudit

Sollentuna kommun tar Hållbar IT till nya nivåer

Under 2014 gjorde Sollentuna kommun en kartläggning av alla inköp och dess klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Kartläggningen visade på att kategorin datorer är den fjärde största klimatbelastande posten i kommunen, sett till enskilda poster. Nu har Sollentuna valt att använda GITaudit 2.0 för att skapa bästa förutsättningar dra nytta av potentialen med Hållbar IT.

2017-03-06T09:29:41+00:00 14 April, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , |

Genomlysning av IT och miljö i Ronneby kommun överraskade ordförande

Ronneby kommun har sedan flera år en genomarbetad miljö- och energiplan men man ville komplettera med aspekter på IT. Under 2014 genomfördes därför den första GITaudit 2.0, en genomlysning av verksamheten utifrån ett IT- och hållbarhetsperspektiv, för att se om det gick att hitta ytterligare effektiviseringar. Beslutet om GITaudit 2.0 fattades av kommunen i början av 2013 och miljöplanen som är framtagen gäller för 2014-2016.

2017-03-06T09:29:48+00:00 16 June, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , |

Nytt ledningssystem för Hållbar IT – GITaudit 2.0 lanseras idag

IT skulle kunna vara en möjliggörare för att effektivisera hållbarhetsarbetet och underlätta för kommuner att nå nationella miljö- och klimatmål. Flera kommuner bör därför ta fram en Hållbar IT strategi med mätbara mål visar flera studier. Ett bra steg på vägen för att ta fram en strategi för Hållbar IT är att genomföra en GITaudit 2.0. Med hjälp av det nyutvecklade verktyget GITaudit 2.0, som lanseras idag, finns nu möjlighet för kommuner men även andra offentliga och privata organisationer att kartlägga nuläget och hitta utrymme för hur satsningar kan ge bästa effekter/hållbarhetsvinster.

2017-03-06T09:29:52+00:00 2 April, 2014|Categories: Pressmeddelande|Tags: , |

Seminarium: Förverkliga besparingspotential med hjälp av IT

Undersökningar visar att svenska verksamheter missar miljarder i potentiella besparingar enbart för att man inte använder IT i tillräcklig utsträckning som hjälpmedel i miljö- och hållbarhetsarbetet.
På seminariet Digitala möjligheter – och ny standard för hållbar IT i Göteborg den 3 december 2013 berättar vi om den nya standarden Hållbar IT, SIS/TK 550, som är framtagen för att möta behovet av att systematiskt arbeta med hållbarhetsfrågor med hjälp av IT.
Läs mer.

2017-03-06T09:29:55+00:00 7 November, 2013|Categories: Event, Nyheter|Tags: , |

Malmö vill bli Sveriges klimatsmartaste stad

Malmö stad vill minska sin negativa inverkan på miljön. Därför har de startat ett verksamhetsprogram för att aktivt arbeta grön och hållbar IT. Malmö stad har dessutom signerat Green Digital Charter, en deklaration som förbinder medverkande europeiska städer att arbeta tillsammans för att möta EU: s klimatmål genom användning av IT.

2017-03-06T09:29:59+00:00 15 May, 2013|Categories: Best practice, Nyheter|Tags: , |