Hållbar upphandling

Du är här:Home/Tag:Hållbar upphandling

Almedalen: EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi – 
hur påverkas elektronikbranschen?

I EU Kommissionens handlingsplan för en cirkulär ekonomi läggs stor vikt vid elektronik och elektronikbranschens omställning. Elektronikprodukter har stor negativ miljöpåverkan vid produktion, men det finns stor potential att öka återanvändningen och tillvarata sekundära material mer effektivt.

2017-03-06T09:29:29+00:00 13 May, 2016|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , , |

Best practice Sustainable IT Procurement

In the second of our 2016 Sustainable IT webinar series, we take a closer look at Sustainable IT Procurement practices, focusing on how to specify and verify that the products you buy are made under socially responsible conditions. Our speakers were Kristian Hemström, Expert in the development of sustainability requirements in procurements at Stockholm County Council and Niclas Rydell, Director, TCO Certified at TCO Development.

2017-03-06T09:29:31+00:00 17 March, 2016|Categories: Nyheter|Tags: , , |

Skattepengar används för ohållbar upphandling

Idag tillåts att skattepengar används för ohållbar upphandling, utan miljökrav och sociala hänsyn. När regeringen nu ska genomföra nya EU-regler om upphandling finns ett utmärkt tillfälle att skärpa lagstiftningen. Samtidigt behöver upphandlare i kommuner och landsting bättre utnyttja de möjligheter som trots allt redan finns

2017-06-15T14:54:54+00:00 16 October, 2015|Categories: Nyheter, Pressmeddelande, Rapport|Tags: , , |

Oklart ansvar för socialt ansvar i landstingens IT-upphandling

Idag publiceras en rapport som visar att det fortfarande är oklart var ansvaret ligger för att säkerställa att landstingens krav på socialt ansvar i IT-upphandling följs. Att ställa sociala krav som t ex att leverantörer ska följa ILO:s kärnkonventioner är första steget som är relativt enkelt. Nästa steg är att följa upp och utvärdera huruvida kraven följs. Om kraven inte följs förväntas någon form av åtgärd vidtas. Rapporten fokusera på ansvaret, uppföljning och åtgärdsdelen i landstingens arbete.

2017-03-06T09:29:37+00:00 19 September, 2015|Categories: Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , , |