Hållbar upphandling

Du är här:Home/Tag:Hållbar upphandling

Skattepengar används för ohållbar upphandling

Idag tillåts att skattepengar används för ohållbar upphandling, utan miljökrav och sociala hänsyn. När regeringen nu ska genomföra nya EU-regler om upphandling finns ett utmärkt tillfälle att skärpa lagstiftningen. Samtidigt behöver upphandlare i kommuner och landsting bättre utnyttja de möjligheter som trots allt redan finns

2017-03-10T09:52:54+00:00 16 October, 2015|Categories: Nyheter, Pressmeddelande, Rapport|Tags: , , |

Oklart ansvar för socialt ansvar i landstingens IT-upphandling

Idag publiceras en rapport som visar att det fortfarande är oklart var ansvaret ligger för att säkerställa att landstingens krav på socialt ansvar i IT-upphandling följs. Att ställa sociala krav som t ex att leverantörer ska följa ILO:s kärnkonventioner är första steget som är relativt enkelt. Nästa steg är att följa upp och utvärdera huruvida kraven följs. Om kraven inte följs förväntas någon form av åtgärd vidtas. Rapporten fokusera på ansvaret, uppföljning och åtgärdsdelen i landstingens arbete.

2017-03-06T09:29:37+00:00 19 September, 2015|Categories: Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , , |

Välj hållbarhetscertifierade produkter!

TCO Certified är den enda hållbarhetscertifieringen för IT-produkter som har krav på socialt ansvar i tillverkningen. Kraven omfattar arbetsvillkor enligt ILO:s kärnkonventioner och arbetsmiljö- och arbetsrättslig lagstiftning i tillverkningslandet. Dessutom ingår ett system i TCO Certified för att följa upp och granska hur varumärket sköter sin tillverkning.

2017-03-06T09:29:39+00:00 1 June, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , |