Kravutveckling

Du är här:/Tag:Kravutveckling

IT-industrin klarar av att fasa ut fler farliga ämnen i elektronik!

Chemsec, the International Chemical Secretariat, har som enda ideell organisation lämnat EU-kommissionens arbetsgrupp för uppdateringen av förbjudna ämnen i RoHS-direktivet. Det är olyckligt att arbetsgruppen förlorar sin enda ideella organisation som dessutom tydligt pekar ut en väg mot utfasning av erkänt farliga ämnen i elektronikprodukter.

2017-03-06T09:29:43+00:00 22 January, 2015|Categories: Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , , |

Vi vill införa spjutspetskrav på 85% återvunnen plast i bildskärmar

Tillverkning av plaster för IT-produkter kräver både energi och naturresurser. Plast som inte återvinns på ett bra sätt ökar dessutom det globala problemet med elektronikskrot. Därför lägger vi fram ett utkast på ett krav som innebär att bildskärmar måste bestå av minst 85% återvunnen plast för att kunna tilldelas tilläggscertifieringen TCO Certified Edge.

2017-03-06T09:29:53+00:00 10 March, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , |