Socialt ansvar i tillverkningen

Du är här:/Tag:Socialt ansvar i tillverkningen

Är din elektronik socialt ansvarsfull?

Vissa problem inom IT-tillverkningen – som blockerade nödutgångar eller säkerhetsutrustningar som inte fungerar – är relativt enkla att lösa. Men det finns utmaningar större än så. Allt från migrantarbetare som måste betala för att få jobb (nutida versioner av tvångsarbete), till att använda elever för simpla rutingöromål under sken av utbildning liksom extremt övertidsarbete. De mänskliga kostnaderna för IT-tillverkning kan vara överväldigande.

2017-03-06T09:29:29+00:00 19 May, 2016|Categories: Debatt, Nyheter|Tags: , , |

Hets om ständigt nya produkter är inte hållbart

I en ny rapport från Swedwatch granskas mobiloperatörernas marknadsföring där kunder uppmanas att byta telefon varje år, trots omfattande miljömässiga och sociala utmaningar under produkternas tillverkning och sluthantering. Precis som föreslås i rapporten anser vi att operatörerna istället ska belöna förlängd användning, öka andrahandsanvändning och informera sina kunder om hållbarhetsutmaningar kopplade till smartphones.

2016-04-26T15:42:34+00:00 26 April, 2016|Categories: Nyheter|Tags: , , |

TCO Certified blir en del av Tysklands rekommendationer för hållbar IT-upphandling

En överenskommelse om en uppförandekod för hållbar IT-upphandling blev klar den 18 november 2014 mellan Kompetenscentret för hållbar upphandling, KNB i samarbete med BITKOM, tyska branschorganisationen för IT- och telekomföretagen. Uppförandekoden betonar att både inköpare och företag ska följa ILO:s kärnkonventioner och att dessa ska kunna verifieras bland annat med hjälp av tredjepartscertifieringen TCO Certified.

2017-03-06T09:29:43+00:00 26 November, 2014|Categories: Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , , |

Var noga när du väljer IT-produkt

Verkligheten är att nästan alla IT-produkter är tillverkade under tuffa arbetsvillkor i pressade tillverkningskedjor med övertid och undermålig arbetsmiljö som följd. Därför är det viktigt för upphandlande organisationer att med stöd av det nya EU-direktivet om offentlig upphandling ställa krav på socialt ansvar i tillverkningen av IT-produkter.

2017-03-06T09:29:46+00:00 29 September, 2014|Categories: Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , , |

Både framsteg och utmaningar i IT-industrins arbete med socialt ansvar i tillverkningen

En ny rapport från TCO Development visar på både förbättringar och fortsatta problem hos 17 större IT-varumärken i arbetet med att uppfylla kraven i TCO Certified på socialt ansvar i tillverkningen. Uppgifterna i rapporten The State of Socially Responsible Manufacturing gäller för perioden september 2012 till

2017-03-06T09:29:47+00:00 28 August, 2014|Categories: Pressmeddelande|Tags: |

Både framsteg och utmaningar i IT-industrins arbete med socialt ansvar i tillverkningen

Allt fler organisationer och företag över hela världen efterfrågar smartphones, datorer och andra IT-produkter med minskad social och miljömässig påverkan under tillverkning, användning och sluthantering. Samtidigt innebär kortare produktlivscykler och högt tryck på ny teknik en allt större press på IT-industrin och dess komplexa leverantörskedja att leverera nya modeller allt snabbare och till lägre kostnader.

2017-03-06T09:29:47+00:00 28 August, 2014|Categories: Nyheter, Rapport|Tags: , , |

Almedalen – Upphandling: En väg till schysta villkor i låglöneländer!

Ingen skyddsutrustning, bristfällig utbildning i arbetsmiljö, löner som inte försörjer en familj och ingen möjlighet till inflytande. Det här är ofta villkoren i fabriker och i produktionen i låglöneländer.
Välkommen till ett samtal i Almedalen den 29 juni som ger konkreta lösningar och exempel på hur vi kan påverka arbetsförhållanden i låglöneländer via inköp och upphandlingar.

2017-03-06T09:29:50+00:00 20 May, 2014|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , |