Socialt ansvar i tillverkningen

Du är här:Home/Tag:Socialt ansvar i tillverkningen

Hets om ständigt nya produkter är inte hållbart

I en ny rapport från Swedwatch granskas mobiloperatörernas marknadsföring där kunder uppmanas att byta telefon varje år, trots omfattande miljömässiga och sociala utmaningar under produkternas tillverkning och sluthantering. Precis som föreslås i rapporten anser vi att operatörerna istället ska belöna förlängd användning, öka andrahandsanvändning och informera sina kunder om hållbarhetsutmaningar kopplade till smartphones.

2016-04-26T15:42:34+00:00 26 April, 2016|Categories: Nyheter|Tags: , , |

TCO Certified blir en del av Tysklands rekommendationer för hållbar IT-upphandling

En överenskommelse om en uppförandekod för hållbar IT-upphandling blev klar den 18 november 2014 mellan Kompetenscentret för hållbar upphandling, KNB i samarbete med BITKOM, tyska branschorganisationen för IT- och telekomföretagen. Uppförandekoden betonar att både inköpare och företag ska följa ILO:s kärnkonventioner och att dessa ska kunna verifieras bland annat med hjälp av tredjepartscertifieringen TCO Certified.

2017-03-06T09:29:43+00:00 26 November, 2014|Categories: Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , , |

Var noga när du väljer IT-produkt

Verkligheten är att nästan alla IT-produkter är tillverkade under tuffa arbetsvillkor i pressade tillverkningskedjor med övertid och undermålig arbetsmiljö som följd. Därför är det viktigt för upphandlande organisationer att med stöd av det nya EU-direktivet om offentlig upphandling ställa krav på socialt ansvar i tillverkningen av IT-produkter.

2017-03-06T09:29:46+00:00 29 September, 2014|Categories: Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , , |

Både framsteg och utmaningar i IT-industrins arbete med socialt ansvar i tillverkningen

En ny rapport från TCO Development visar på både förbättringar och fortsatta problem hos 17 större IT-varumärken i arbetet med att uppfylla kraven i TCO Certified på socialt ansvar i tillverkningen. Uppgifterna i rapporten The State of Socially Responsible Manufacturing gäller för perioden september 2012 till

2017-03-06T09:29:47+00:00 28 August, 2014|Categories: Pressmeddelande|Tags: |

Både framsteg och utmaningar i IT-industrins arbete med socialt ansvar i tillverkningen

Allt fler organisationer och företag över hela världen efterfrågar smartphones, datorer och andra IT-produkter med minskad social och miljömässig påverkan under tillverkning, användning och sluthantering. Samtidigt innebär kortare produktlivscykler och högt tryck på ny teknik en allt större press på IT-industrin och dess komplexa leverantörskedja att leverera nya modeller allt snabbare och till lägre kostnader.

2017-03-06T09:29:47+00:00 28 August, 2014|Categories: Nyheter, Rapport|Tags: , , |

Almedalen – Upphandling: En väg till schysta villkor i låglöneländer!

Ingen skyddsutrustning, bristfällig utbildning i arbetsmiljö, löner som inte försörjer en familj och ingen möjlighet till inflytande. Det här är ofta villkoren i fabriker och i produktionen i låglöneländer.
Välkommen till ett samtal i Almedalen den 29 juni som ger konkreta lösningar och exempel på hur vi kan påverka arbetsförhållanden i låglöneländer via inköp och upphandlingar.

2017-03-06T09:29:50+00:00 20 May, 2014|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , |

Experterna: EU-direktivet möjliggör krav på ILO:s kärnkonventioner

– Det är inte längre svårt och riskabelt att ställa miljö- och sociala krav enligt det nya direktivet men upphandlare behöver nog bli lite modigare och kreativa, säger professor Peter Kunzlik. På en konferens i Stockholm den 29 april 2014 medverkade två av Europas experter på EU-rätt och offentlig upphandling, Catherine Barnard, juridikförfattare och professor i EU-rätt vid University of Cambridge och Peter Kunzlik, professor i juridik med inriktning på offentlig upphandling vid University of East Anglia.

2017-03-06T09:29:50+00:00 14 May, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , |