Socialt ansvar i tillverkningen

Du är här:/Tag:Socialt ansvar i tillverkningen

Experterna: EU-direktivet möjliggör krav på ILO:s kärnkonventioner

– Det är inte längre svårt och riskabelt att ställa miljö- och sociala krav enligt det nya direktivet men upphandlare behöver nog bli lite modigare och kreativa, säger professor Peter Kunzlik. På en konferens i Stockholm den 29 april 2014 medverkade två av Europas experter på EU-rätt och offentlig upphandling, Catherine Barnard, juridikförfattare och professor i EU-rätt vid University of Cambridge och Peter Kunzlik, professor i juridik med inriktning på offentlig upphandling vid University of East Anglia.

2017-03-06T09:29:50+00:00 14 May, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , |

Orättvisor i produktionen kvarstår när IT-industrin skruvar upp temperaturen för nya produkter

I februari samlades mobilbranschen på Mobile World Congress i Barcelona för att visa upp tusentals nya smartphones, tablets och andra mobila produkter. Tyvärr pratades det ingenting om den mänskliga kostnaden som medföljer tillverkningen av alla dessa produkter.

2017-03-06T09:29:53+00:00 26 February, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , |

Vi har verktyget för att ställa sociala krav vid IT-inköp

Det är svårt för enskilda inköpare att ensamma påverka IT-industrin i en hållbar riktning. Därför finns TCO Certified som gör det möjligt för inköpare över hela världen att ställa gemensamma krav på socialt ansvar i produktionen och andra hållbarhetskrav på IT-produkter och deras tillverkning.

2017-03-06T09:29:53+00:00 25 February, 2014|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , |

Ställ upphandlingskrav som når ända in i fabrikerna – konferens i Schwerin

Konferensen om socialt ansvarsfull IT-upphandling den 20 och 21 februari i tyska Schwerin är en av årets viktigaste händelser för alla som är intresserade av att ställa sociala krav vid upphandling av IT-produkter. Vi är inbjudna för att berätta om kraven i TCO Certified på socialt ansvar i produktionen och om vilken effekt vi ser att kraven har haft hittills.

2017-03-06T09:29:53+00:00 14 January, 2014|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , |

Vi berättar om hållbar IT på Eco Now

Besök oss på Eco Now den 11 oktober för att få information om hur TCO Certified kan förenkla era IT-inköp och bidra till din organisations hållbarhetsarbete.
Tillsammans med Miljöstegen och Fairphone arrangerar vi två seminarier i samband med Eco Now, den 11 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm. Eco Now är en plattform som samlar företag som arbetar med miljövänliga produkter och tjänster.
Läs mer.

2017-03-06T09:29:55+00:00 19 September, 2013|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , |

Brott mot mänskliga rättigheter i IT-produktionen, är det vårt ansvar?

Såväl Swedbank som Malmö stad har i riskanalyser av sina inköp lyft fram IT som en produktgrupp där risken för brott mot mänskliga rättigheter i produktionen är stor.
Trots detta vill vi inte avvara våra IT-produkter, så vilket ansvar tar vi för IT-produktionens arbetsvillkor?
Läs mer.

2017-03-06T09:29:56+00:00 10 September, 2013|Categories: Nyheter|Tags: , , |

TCO Certified katalysator för socialt ansvarstagande i IT-industrin

Aktuella siffror från TCO Development visar att produkter från 15 varumärken som certifierar bildskärmar, datorer och andra IT-produkter nu uppfyller de krav på socialt ansvarstagande i produktionen som krävs i TCO Certified, hållbarhetscertifieringen för IT-produkter.

2017-03-06T09:29:56+00:00 4 September, 2013|Categories: Best practice, Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , |