TCO Certified

Du är här:/TCO Certified
TCO Certified 2017-10-13T12:35:56+00:00

TCO Certified

TCO Certified är den ledande oberoende hållbarhetscertifieringen för IT-produkter. TCO Certified består av krav på socialt och miljömässigt ansvarstagande ur ett livscykelperspektiv. Vi hjälper organisationer runt om i världen att välja mer hållbara IT-produkter.

TCO Certified uppfyller kraven i standarden ISO 14024 miljömärkning typ 1, vilket innebär att kravutvecklingen baseras på vetenskapliga principer och involverar intressenter och oberoende experter i en öppen utvecklingsprocess. Kraven i TCO Certified verifieras av oberoende part.

Välj IT-produkter som möter hållbarhetskrav
Inköpare
Använd TCO Certified för att ställa och verifiera aktuella hållbarhetskrav
Certifiera era produkter
Tillverkare
Möt växande efterfrågan på hållbarhet genom att certifiera era produkter

Hållbarhet under

hela livscykeln

IT-produkter är förknippade med många risker ur ett hållbarhetsperspektiv, som arbetsförhållanden i tillverkningen, negativ miljöpåverkan, energiförbrukning, farliga kemikalier, användbarhet och elektronikskrot.
TCO Certified består av krav för att hantera dessa utmaningar.
Kraven i TCO Certified – tillverkningsfasen

Tillverkningsfasen
Socialt ansvar i tillverkningen, miljöledningssystem
Kraven i TCO Certified – användningsfasen

Användningsfasen
Klimat / energieffektivitet, användarsäkerhet, ergonomi, livslängd
Kraven i TCO Certified – sluthanteringsfasen

Sluthanteringsfasen
Begränsning av farliga ämnen i produkt och förpackning, anpassning för återvinning

TCO Certified finns för

åtta produktkategorier

Oberoende verifiering

av kraven

Kraven i TCO Certified verifieras av oberoende partners, som är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025.

Efter att en produkt har certifierats, utför vi dessutom uppföljande kontroller av produkter och fabriker.

Vi genomför också löpande kvalitetskontroll av våra oberoende verifieringspartners.

översikt - verifiering av kraven i TCO Certified

Läs mer om TCO Certified