Produktkategorier i TCO Certified

Du är här://Produktkategorier i TCO Certified
Produktkategorier i TCO Certified 2017-03-06T09:29:24+00:00

Produktkategorier i TCO Certified

Vi erbjuder hållbarhetscertifieringen TCO Certified för åtta olika kategorier av IT-produkter. Kraven för de olika produktkategorierna har många gemensamma nämnare, men skiljer sig åt för att bäst vara anpassade för respektive produkttyp.

TCO_Certified-product_area_displays

Bildskärmar

Kraven inkluderar bland annat miljöaspekter, socialt ansvar i tillverkningen, ergonomi, hälsa/säkerhet. Vi erbjuder också tilläggscertifieringen TCO Certified Edge Displays för att utmärka spjutspetsprodukter.

Nuvarande version: TCO Certified Displays 7

TCO CERTIFIED DISPLAYS

TCO_Certified-product_area_notebooks

Bärbara datorer

Kraven inkluderar bland annat bildkvalitet, ergonomi, energieffektivitet, begränsning av farliga ämnen, utökad livslängd och socialt ansvar i tillverkningen. Vi erbjuder också TCO Certified Edge Notebooks.

Nuvarande version: TCO Certified Notebooks 5

TCO CERTIFIED NOTEBOOKS

TCO_Certified-product_area_tablets

Tablets

Kraven består bland annat av bildkvalitet, hälsa/säkerhet, begränsning av farliga ämnen, utökad livslängd samt socialt ansvar i tillverkningen.

Nuvarande version: TCO Certified Tablets 3

TCO CERTIFIED TABLETS

TCO_Certified-product_area_smartphones

Smartphones

Kraven består bland annat av bildkvalitet, hälsa/säkerhet, begränsning av farliga ämnen, utökad livslängd samt socialt ansvar i tillverkningen.

Nuvarande version: TCO Certified Smartphones 2

TCO CERTIFIED SMARTPHONES

TCO_Certified-product_area_desktops

Stationära datorer

Kraven i certifieringen består bland annat av bildkvalitet, hälsa/säkerhet, energieffektivitet, begränsning av farliga ämnen, design för återvinning, utökad livslängd samt socialt ansvar i tillverkningen.

Nuvarande version: TCO Certified Desktops 5

TCO CERTIFIED DESKTOPS

TCO_Certified-product_area_aio

Allt-i-ett-datorer

Kraven inkluderar bildkvalitet, hälsa/säkerhet, energieffektivitet, begränsning av farliga ämnen, utökad livslängd samt socialt ansvar i tillverkningen. Vi erbjuder också TCO Certified Edge All-in-One PCs.

Nuvarande version: TCO Certified All-inOne PCs 3

TCO CERTIFIED ALL-IN-ONE PCS

TCO_Certified-product_area_projectors

Projektorer

Kraven inkluderar bildkvalitet (TCO Image Size), hälsa/säkerhet, energieffektivitet, begränsning av buller och farliga ämnen samt utökad livslängd.

Nuvarande version: TCO Certified Projectors 2

TCO CERTIFIED PROJECTORS

TCO_Certified-product_area_headsets

Headsets

Kraven inkluderar begränsning av farliga ämnen, ergonomi (skydd mot ljudspikar) och ljudkvalitet. Vi erbjuder också TCO Certified Edge Headsets.

Nuvarande version: TCO Certified Headsets 3

TCO CERTIFIED HEADSETS