UsersAward

Du är här:/UsersAward
UsersAward 2017-06-04T18:25:58+00:00

UsersAward

UsersAward är ett verktyg för dig som vill jobba aktivt med att göra din IT mer användbar genom att tillhandahålla ett effektivt, standardiserat och forskningsbaserat verktyg för att undersöka upplevd användbarhet ur ett flertal perspektiv.

UsersAward är i första hand utformat för IT som används i en arbetssituation men kan även komma till nytta i andra sammanhang. Det kan röra sig om ett enskilt IT-system, en hel IT-miljö på en arbetsplats eller den sammanvägda digitala arbetsmiljön hos en eller flera yrkeskategorier.

Med UsersAward får du dels kvantitativa data från användare genom en enkät som tar cirka 10 minuter att besvara, dels kvalitativa data i form av fritextkommentarer till enkäten, samt resultat från intervjuer och seminarier som genomförs med användarna. Du får en indikation på hur ni ligger till idag och vad ni borde jobba med på kort och lång sikt för att förbättra er.

Verktyget UsersAward är helt kostnadsfritt att använda. Instruktioner och enkätfrågor finns fritt tillgängligt att ladda ner. Utöver materialet så rekommenderar vi att någon med expertis inom användbarhet och digital arbetsmiljö leder och genomför undersökningen. Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med att hitta rätt kompetens.

Alla vinner på användbar IT, så dela gärna med dig av dina resultat och visa att ni vågar vara en förebild. Alla kan alltid förbättra sig!

Fördelar med UsersAward

 • Forskningsbaserat och standardiserat – ger trygghet och möjlighet att jämföra
 • Kvantitativ och kvalitativt – resultatet kan användas både för överblickbart nuläge och för strategiska beslut
 • Anpassningsbart – går använda till allt från enskilt IT-system till hela yrkesgrupper
 • Öppet – fritt tillgängligt för alla att använda
Vill du veta mer om UsersAward?

UsersAward för arbetsplatskartläggning

Hur ser den digitala arbetsmiljön ut i din organisation? Har ni IT-system som understödjer verksamhetens behov och arbetssätt på ett bra sätt? Är medarbetarna delaktiga vid upphandling och utveckling av IT? Hur mycket tid går varje dag åt till att lösa strulande IT?

Detta är några frågor du kan få svar på efter en genomförd UsersAward-undersökning. Det är ett bra första steg för att inventera IT-miljön och ta ett första steg mot IT som stödjer verksamheten på ett bra och kostnadseffektivt sätt.

Med ständigt ökande digitalisering så är den digitala arbetsmiljön en allt viktigare aspekt av arbetet. Dåligt anpassade IT-system leder till förlorad arbetstid, minskad effektivitet, stress och höga dolda kostnader. Många investeringar inom IT görs på felaktiga grunder, vilket ofta beror på att man inte undersökt slutanvändarnas behov i tillräckligt stor utsträckning. Med UsersAward kan du samla in både kvantitativ och kvalitativ data från slutanvändarna som sen kan ligga till grund för framtida strategier.

Verktyget UsersAward är helt kostnadsfritt att använda. Instruktioner och enkätfrågor finns fritt tillgängligt att ladda ner. Utöver materialet så rekommenderar vi att någon med expertis inomanvändbarhet och digital arbetsmiljö leder och genomför undersökningen. Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med att hitta rätt kompetens.

UsersAward för systemkartläggning

Vågar du som systemleverantör garantera att ert system är användbart för slutanvändarna? Vågar du som beställare köpa in IT utan att ställa krav på att det är ändamålsenligt och effektivt för de som ska använda det? Ett första steg mot att ge verksamheten Användbar IT är att mäta användbarheten för slutanvändarna.

Genom att undersöka det aktuella systemet både kvantitativt och kvalitativt så får man dels en indikation på hur väl systemet fungerar för olika användargrupper, dels förslag på vad man behöver jobba vidare med för att förbättra användbarheten.

Ibland står man inför systemskiften och det minsta man kan begära av det nya systemet är att det i alla fall är minst lika användbart som det gamla. Förvånande nog är det inte alltid så.

Verktyget UsersAward är helt kostnadsfritt att använda. Instruktioner och enkätfrågor finns fritt tillgängligt att ladda ner. Utöver materialet så rekommenderar vi att någon med expertis inom användbarhet och digital arbetsmiljö leder och genomför undersökningen. Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med att hitta rätt kompetens.

UsersAward för branschkartläggning

Hur ser den digitala arbetsmiljön ut i din bransch? Sanningen är att få vet, eftersom bara ett fåtal branscher och yrkesområden är ordentligt undersökta. Många upplever dock att mycket tid på jobbet går åt till IT-strul, vilket i sin tid kan leda till stress över att inte kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt.

UsersAward är ett utmärkt verktyg för att undersöka den digitala arbetsmiljön. Fackförbundet Unionen har exempelvis använt sig av UsersAward för att undersöka tjänstemännens IT-miljö under ett antal år. Fackförbundet Vision har gjort en liknande undersökning för utvalda yrkesgrupper bland sina medlemmar.

Med ständigt ökande digitalisering så är den digitala arbetsmiljön en allt viktigare aspekt av arbetet. Många arbeten idag är helt och hållet beroende av digitala redskap. Dåligt anpassade IT-system leder till förlorad arbetstid, minskad effektivitet, stress och höga dolda kostnader. Många investeringar inom IT görs på felaktiga grunder, vilket ofta beror på att man inte undersökt slutanvändarnas behov i tillräckligt stor utsträckning. Med UsersAward kan du samla in både kvantitativ och kvalitativ data från slutanvändarna som sen kan ligga till grund för framtida strategier.

Verktyget UsersAward är helt kostnadsfritt att använda. Instruktioner och enkätfrågor finns fritt tillgängligt att ladda ner. Utöver materialet så rekommenderar vi att någon med expertis inomanvändbarhet och digital arbetsmiljö leder och genomför undersökningen. Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med att hitta rätt kompetens.

UsersAward – så funkar det

Några av styrkorna hos UsersAward:

 • Flexibelt – går tillämpa på såväl ett enskilt IT-system, en arbetsplats eller en hel bransch.
 • Kvantitativt och kvalitativt – undersökningsformatet samlar dels in underlag från många respondenter, dels värderad information från seminarier och intervjuer.
 • Evidensbaserad – metodiken är framtagen av Sveriges ledande forskare inom användbarhet och digital arbetsmiljö under mer än 10 år.
 • Jämförbart – genom att använda dig av en etablerad metodik kan du jämföra dig både med andra och med dig själv över tid.

I korta drag går en undersökning enligt UsersAward till så här:

 1. En enkät skickas ut till representanter för slutanvändarna
 2. Resultatet av enkäten analyseras och utifrån detta genomförs kompletterande intervjuer och seminarier
 3. Det kvantitativa och kvalitativa materialet sammanvägs till en nulägesbeskrivning av de digitala verktygen samt förslag på förbättringar och fortsatt arbete

usersaward-process

Det enda du behöver för att genomföra en undersökning med UsersAward är:

 • Tillgång till ett enkätverktyg, allra helst webbaserat. Det finns gott om gratisvarianter du kan använda dig av.
 • UsersAward:s enkätfrågor och instruktioner för genomförande, se nedan.
 • Kompetens inom användbarhet och digital arbetsmiljö för att leda och anpassa undersökningen samt analysera resultatet. Kontakta oss om du behöver hjälp med att hitta rätt kompetens.
 • En positiv attityd till att vilja undersöka och förbättra!

Nedladdningsbart material och resurser

Exempel på genomförda undersökningar:

IT i välfärdens tjänst (Vision, 2014)
Tjänstemännens IT-miljö (Unionen, 2014)

Exempel på gratis webbaserade enkätverktyg:

Google Forms
SurveyMonkey
Polldaddy