Rapport: Både framsteg och utmaningar i IT-fabrikernas arbetsförhållanden

Rapporten Impacts och Insights undersöker vilken effekt kraven i den senaste generationen av TCO Certified har haft sedan lanseringen i november 2015. Vi ser framsteg kopplat till socialt ansvar i tillverkningen, utfasning av de farligaste kemikalierna och industrins proaktiva hållbarhetsarbete.

2018-03-10T21:28:05+01:0028 Feb, 2017|Categories: Nyheter, Rapport|Tags: , , |

Skattepengar används för ohållbar upphandling

Idag tillåts att skattepengar används för ohållbar upphandling, utan miljökrav och sociala hänsyn. När regeringen nu ska genomföra nya EU-regler om upphandling finns ett utmärkt tillfälle att skärpa lagstiftningen. Samtidigt behöver upphandlare i kommuner och landsting bättre utnyttja de möjligheter som trots allt redan finns

2019-12-16T14:36:17+01:0016 Oct, 2015|Categories: Nyheter, Pressmeddelande, Rapport|Tags: , |

Både framsteg och utmaningar i IT-industrins arbete med socialt ansvar i tillverkningen

Allt fler organisationer och företag över hela världen efterfrågar smartphones, datorer och andra IT-produkter med minskad social och miljömässig påverkan under tillverkning, användning och sluthantering. Samtidigt innebär kortare produktlivscykler och högt tryck på ny teknik en allt större press på IT-industrin och dess komplexa leverantörskedja att leverera nya modeller allt snabbare och till lägre kostnader.

2019-01-21T12:54:17+01:0028 Aug, 2014|Categories: Nyheter, Rapport|Tags: |

Rapport: Därför är det viktigt med hög andel återvunnen plast i IT-produkter

I princip alla IT-produkter innehåller olika sorters plaster, men allt för låg andel återvunnen plast. Att producera helt ny plast innebär höga koldioxidutsläpp, användning av ändliga resurser och risk för ytterligare miljöförstöring. Att använda återvunnen plast är på alla sätt bättre. Men idag återvinns bara dryga 10 procent av plasten i bildskärmar, datorer, smartphones och andra kapitalvaror.

2019-09-02T14:33:59+02:008 May, 2014|Categories: Nyheter, Rapport|Tags: |