Skapa nya affärsmöjligheter med TCO Certified2019-05-17T13:06:59+02:00

– Varför certifiera produkter?

Skapa nya affärsmöjligheter med TCO Certified

IT-produkter kopplas till många hållbarhetsutmaningar under livscykeln. Att arbeta proaktivt med miljömässiga och sociala frågor är en möjlighet för dig som varumärkesägare. Det kan hjälpa dig att bättre möta kundernas behov, bygga varumärket och få en konkurrensfördel.

Stärk varumärket och minska risker

Att certifiera era produkter enligt TCO Certified är ett effektivt sätt att ta ett större socialt och miljömässigt ansvar. Kraven och den oberoende verifieringen hjälper dig att strukturera hållbarhetsarbetet och erbjuder en process för stegvisa förbättringar.

Genom att använda TCO Certified minskar ni miljömässiga och sociala risker och får möjlighet att kommunicera hållbarhetsfrågor kopplat till era produkter och dess tillverkning på ett trovärdigt sätt.

Inköpare efterfrågar hållbarhet

Efterfrågan på mer hållbart tillverkade produkter är större än någonsin. Fler och fler organisationer vill ta socialt och miljömässigt ansvar, minska affärsrisker och möta nationella och internationella hållbarhetsmål, som exempelvis FN:s globala mål för hållbar utveckling.

TCO Certified hjälper dig att möta dessa behov. Det kan innebära nya affärsmöjligheter för er.

Certifiera era produkter

Guide i fyra steg för att få era produkter certifierade.

Så kommer ni igång

Hör av dig, vi hjälper dig gärna med dina frågor.

Certifiera era produkter

Guide i fyra steg för att få era produkter certifierade.

Så kommer ni igång

Hör av dig, vi hjälper dig gärna med dina frågor.

Certifiera era produkter

Guide i fyra steg för att få era produkter certifierade.

Så kommer ni igång

Hör av dig, vi hjälper dig gärna med dina frågor.

En komplett certifiering som kan användas världen över

TCO Certified är en komplett hållbarhetscertifiering som inkluderar både socialt och miljömässigt ansvar under produktens livscykel: tillverkning, användning och sluthantering. Certifikat är giltiga världen över och kan användas som bevismedel i alla länder. TCO Certified uppfyller principerna i ISO 14024. Det innebär att kraven har en vetenskaplig grund och att oberoende parter verifierar att produkten och dess tillverkning uppfyller alla krav.

Certifieringsprocessen är effektiv

Från det att produkten och ansökningshandlingarna skickats in tar det vanligtvis tre till fem veckor innan certifikatet är utfärdat. Vi samarbetar med flera oberoende och ackrediterade verifieringsorganisationer som utför produkttester och verifierar deklarationer och fabriksgranskningar.