Fyra steg till att certifiera produkter enligt TCO Certified2019-05-20T10:22:16+02:00

– Certifieringsguide i fyra steg

Fyra steg till att certifiera produkter enligt TCO Certified

Att certifiera produkter är ett effektivt och trovärdigt sätt att möta den växande efterfrågan på hållbarhet, och ta ett större socialt och miljömässigt ansvar. Det tar vanligtvis tre till fem veckor att få certifikatet efter att produkten och ansökningshandlingarna skickats till verifieraren. Vi hjälper gärna till om du har frågor.

Steg 1 – förberedelser

GÅ IGENOM KRAVEN

Läs igenom kraven för den produktkategori ni vill certifiera.

Många av kraven är generella och gäller alla produktkategorier, medan andra är specifika. Gör dig bekant med de krav och verifieringsmetoder som gäller.

BOKA ETT MÖTE MED OSS

Boka ett introduktionsmöte med oss, digitalt eller personligen.

Om det är första gången din organisation ansöker så kan ett möte med vårt certifieringsteam vara en bra start. Under mötet berättar vi mer om TCO Certified och certifieringsprocessen. Kontakta oss för att boka en tid.

SKRIV KONTRAKT MED OSS

Skriv ett kontrakt med TCO Development innan ni certifierar produkter.

Om din organisation certifierar produkter för första gången så måste ni skriva på ett avtal med TCO Development innan ni ansöker. Kontakta oss så berättar vi mer.

KONTAKTA EN VERIFIERARE

Kontakta en av de verifieringsorganisationer som är godkända av TCO Development för att utföra tester och verifiera att kraven uppfylls.

Alla ansökningar måste verifieras i tre steg: genom produkttester, miljödeklarationer och verifiering av att krav på socialt ansvar i tillverkningen uppfylls.

Steg 2 – testa och verifiera

PRODUKTTESTER

Skicka in ett exemplar av produkten som ska certifieras.

Skicka ett representativt exemplar av produkten till en ackrediterad verifierare. De testar ergonomiska egenskaper och energisparfunktionen samt mäter emissioner. Kostnader för produkttester tillkommer, hör med verifieringsorganisationen för detaljer.

MILJÖDOKUMENTATION

Skicka miljödokumentationen till verifieringsorganisationen för oberoende granskning.

Fyll i dokumentationen för samtliga miljökrav och skicka till verifieraren. Dokumentationen ska inkludera användandet av skadliga ämnen, resurseffektivitet i materialanvändningen samt en beskrivning av produkten och miljöledningssystemet för tillverkningen. I varje krav finns information om vilken dokumentation som krävs.

DOKUMENTATION OM SOCIALT ANSVAR

Skicka den sociala dokumentationen till verifieringsorganisationen för oberoende granskning.

Fyll i dokumentationen för samtliga krav på socialt ansvarstagande och skicka till verifieraren. I varje krav finns information om vilken dokumentation som krävs. Social dokumentation skickas årligen och granskas av en ackrediterad verifieringsorganisation. Dessa ska inkludera uppförandekod, en förteckning över alla slutmonteringsfabriker, en rapport från en fabriksgranskning, åtgärdsplaner, självdeklarationer och ett formulär om konfliktmineraler.

FÅ TILLBAKA RAPPORTERNA

När rapporterna och dokumentationen är verifierade så lämnas godkännanden till er.

Verifieringsorganisationen skickar rapporter från produkttesterna, den miljömässiga och sociala dokumentationen och en verification of conformity (VOC), som innebär att de går i god för att produkten uppfyller kraven i TCO Certified.

Steg 3 — ansök om TCO Certified

ALTERNATIV A

När ni har tagit emot rapporter, dokumentation och verification of conformity (VOC) är det dags att ansöka om TCO Certified. Skicka alla dokument till oss, tillsammans med en ifylld ansökningsblankett, eller ladda upp alltsammans i TCO Certified Portal.

ALTERNATIV B

I stället för att ansöka själv så kan ni låta en ackrediterad verifieringsorganisation göra det åt er. De är vana vid ansökningsprocessen, kan hjälpa till med alla praktiska detaljer och även ladda upp informationen i TCO Certified Portal.

Steg 4 — produkten är certifierad!

MARKNADSFÖR CERTIFIERADE PRODUKTER

Grattis! Produkten är nu certifierad, och din organisation har tagit ett kliv framåt inom socialt och miljömässigt ansvarstagande.

Genom att certifiera produkter enligt TCO Certified minskar ni miljömässiga och sociala risker och får möjlighet att kommunicera hållbarhetsfrågor kopplat till era produkter och dess tillverkning på ett trovärdigt sätt.

Ni får ett giltigt certifikat (i pdf) och alla certifierade produkter visas i vår Product Finder. Använd gärna varumärket TCO Certified i kommunikationen om certifierade produkter. I guiden Using the TCO Certified brand finns riktlinjer för hur du gör det på bästa sätt.

Certifieringsdokument

All dokumentation som krävs för att ansöka om certifikat.

Verifieringsorganisationer

Godkända och ackrediterade verifieringsorganisationer.

Updates and changes

Arkiv av uppdateringar på vår internationella webbplats.

Certifieringsdokument

All dokumentation som krävs för att ansöka om certifikat.

Verifieringsorganisationer

Godkända och ackrediterade verifieringsorganisationer.

Updates and changes

Arkiv av uppdateringar på vår internationella webbplats.

Certifieringsdokument

All dokumentation som krävs för att ansöka om certifikat.

Verifieringsorganisationer

Godkända och ackrediterade verifieringsorganisationer.

Updates and changes

Arkiv av uppdateringar på vår internationella webbplats.

Behöver du hjälp att komma igång?

Vill du ha mer detaljerad information om certifieringsprocessen? Vårt certifieringsteam hjälper gärna till. Svar på vanliga frågor finns också samlade i vår FAQ.