TCO CERTIFIED, GENERATION 8

Hjälp oss att skapa en ljusare framtid där resurser används på ett bättre sätt

TCO Certified, generation 8 skapar förutsättningar för en mer cirkulär produktion och konsumtion av IT-produkter genom att kräva slitstarka produkter som kan repareras, uppgraderas och återvinnas. Vi tar ett stort steg framåt mot en ansvarsfull leverantörskedja med skarpare krav, ökade kontroller i högriskfabriker och genom att följa upp åtgärdsplaner på ett mer effektivt sätt. TCO Certified, generation 8 kan också hjälpa din organisation att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål.

En cirkulär syn på IT-produkters livscykel

EN CIRKULÄR MODELL

Hjälper dig bidra till en cirkulär livscykel för IT-produkter

Modellen utvinn-tillverka-släng leder till en överanvändning av begränsade naturresurser och oroväckande mängder elavfall. Med TCO Certified, generation 8 kan du hjälpa till att ändra detta.

ANSVARSFULL LEVERANTÖRSKEDJA

Hjälper dig att göra skillnad i IT-produkters leverantörskedja

Genom att använda TCO Certified i upphandling skickar du ett tydligt meddelande till industrin för att skydda mänskliga rättigheter, arbeta mot korruption och skydda arbetares rättigheter.

Ansvar och transparens i leverantörskedjan

Stödjer FN:s globala hållbarhetsmål

GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL

Hjälper din organisation bidra till FN:s globala hållbarhetsmål.

FN:s globala mål för hållbar utveckling strävar efter att stoppa alla former av fattigdom, bekämpa ojämlikhet och ta itu med klimatförändringarna. TCO Certified hjälper din organisation att bidra.

Social and environmental sustainability is interlinked. TCO Certified supports those elements of the UN SDGs

Parul Sharma, Author and Human Rights lawyer

In a circular economy it is critical that IT products can be repaired, we therefore welcome the repair criteria in TCO Certified, generation 8.

Matthias Huisken, iFixit Europe

At Dell, we believe TCO Certified is a great tool for decision makers who want to make informed choices about products and the way they are made.

Tom Moriarty, Dell Inc

TCO Certified enables companies to transition to the circular economy by providing advanced assessment and certification frameworks for designing in the long term sustainability of their products

Leyla Acaroglu, UNEP Champion of the Earth

We welcome the ‘closed loop’ thinking in TCO Certified, generation 8. Mobile phones should never become waste – they should be icons of circularity.

Joost De Kluijver, Closing the Loop

TCO Certified shows our customers that we are committed to environmentally conscious and more sustainable business practices.

Magnus Piotrowski, Lenovo

We anticipate that the new generation of TCO Certified will provide buyers with even more responsibly produced products and drive sustainability in IT product supply chains.

Rob Lederer, Responsible Business Alliance

TCO Certified brings more than 25 years of sustainability experience to the discussions, not only here in Sweden but also globally.

Thomas Hedin, Lenovo
ANVÄND TCO CERTIFIED I UPPHANDLING

Använd din köpkraft för att göra skillnad

Som inköpare kan du göra skillnad. Dina krav har en direkt effekt på hur industrin agerar och kan driva på utvecklingen av en mer hållbar livscykel för IT-produkter. Att använda TCO Certified som en del av din strategi för hållbara inköp kan hjälpa dig att stödja en mer hållbar framtid!

Kom igång

Läs vår guide som steg-för-steg hjälper dig att ställa krav på TCO Certified i upphandling.

Behöver du hjälp?

Hör gärna av dig för kostnadsfri hjälp med hur du upphandlar hållbart med TCO Certified.

Fem stora frågor kopplade till IT-produkters livscykel

Konfliktmineraler i IT-produkter driver på krig och brott mot mänskliga rättigheter

Sociala och miljömässiga utmaningar i leverantörskedjan för IT-produkter

Skadliga ämnen i IT-produkter – en allvarlig risk för hälsan och miljö

En kraftigt växande, giftig avfallsström där ändliga resurser går förlorade

Cirkulär ekonomi – för en framtid där resurser tas om hand på ett bättre sätt

OM TCO CERTIFIED

I över 25 år har TCO Certified hanterat världens mest brådskande hållbarhetsutmaningar, med många framgångar. Kraven går längre än lagstiftning och industristandarder och driver social och miljömässig hållbarhet under IT-produktens hela livscykel. Att kraven uppfylls verifieras av oberoende part, både före och efter certifiering. TCO Certified finns för elva produktkategorier: bildskärmar, bärbara datorer, tablets, smartphones, stationära datorer, allt-i-ett-datorer, projektorer, headsets, nätverksutrustning, datalagringsprodukter och servrar. För att hantera aktuella utmaningar släpps en ny generation av TCO Certified vart tredje år.