Loading...
TCO Certified, generation 82019-02-07T09:40:34+00:00
TCO CERTIFIED, GENERATION 8

Hjälp oss att skapa en ljusare framtid där resurser används på ett bättre sätt

TCO Certified, generation 8 skapar förutsättningar för en mer cirkulär produktion och konsumtion av IT-produkter genom att kräva slitstarka produkter som kan repareras, uppgraderas och återvinnas. Vi tar ett stort steg framåt mot en ansvarsfull leverantörskedja med skarpare krav, ökade kontroller i högriskfabriker och genom att följa upp åtgärdsplaner på ett mer effektivt sätt. TCO Certified, generation 8 kan också hjälpa din organisation att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål.

En cirkulär syn på IT-produkters livscykel

EN CIRKULÄR MODELL

Hjälper dig bidra till en cirkulär livscykel för IT-produkter

Modellen utvinn-tillverka-släng leder till en överanvändning av begränsade naturresurser och oroväckande mängder elavfall. Med TCO Certified, generation 8 kan du hjälpa till att ändra detta.

ANSVARSFULL LEVERANTÖRSKEDJA

Hjälper dig att göra skillnad i IT-produkters leverantörskedja

Genom att använda TCO Certified i upphandling skickar du ett tydligt meddelande till industrin för att skydda mänskliga rättigheter, arbeta mot korruption och skydda arbetares rättigheter.

Ansvar och transparens i leverantörskedjan

Stödjer FN:s globala hållbarhetsmål

GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL

Hjälper din organisation bidra till FN:s globala hållbarhetsmål.

FN:s globala mål för hållbar utveckling strävar efter att stoppa alla former av fattigdom, bekämpa ojämlikhet och ta itu med klimatförändringarna. TCO Certified hjälper din organisation att bidra.

ANVÄND TCO CERTIFIED I UPPHANDLING

Använd din köpkraft för att göra skillnad

Som inköpare kan du göra skillnad. Dina krav har en direkt effekt på hur industrin agerar och kan driva på utvecklingen av en mer hållbar livscykel för IT-produkter. Att använda TCO Certified som en del av din strategi för hållbara inköp kan hjälpa dig att stödja en mer hållbar framtid!

Kom igång

Läs vår guide som steg-för-steg hjälper dig att ställa krav på TCO Certified i upphandling.

Behöver du hjälp?

Hör gärna av dig för kostnadsfri hjälp med hur du upphandlar hållbart med TCO Certified.

Fem stora frågor kopplade till IT-produkters livscykel

Konfliktmineraler i IT-produkter driver på krig och brott mot mänskliga rättigheter

Sociala och miljömässiga utmaningar i leverantörskedjan för IT-produkter

Skadliga ämnen i IT-produkter – en allvarlig risk för hälsan och miljö

En kraftigt växande, giftig avfallsström där ändliga resurser går förlorade

Cirkulär ekonomi – för en framtid där resurser tas om hand på ett bättre sätt

OM TCO CERTIFIED

I över 25 år har TCO Certified hanterat världens mest brådskande hållbarhetsutmaningar, med många framgångar. Kraven går längre än lagstiftning och industristandarder och driver social och miljömässig hållbarhet under IT-produktens hela livscykel. Att kraven uppfylls verifieras av oberoende part, både före och efter certifiering. TCO Certified finns för åtta produktkategorier: bildskärmar, bärbara datorer, tablets, smartphones, stationära datorer, allt-i-ett-datorer, projektorer och headsets. För att hantera aktuella utmaningar, släpps en ny generation TCO Certified vart tredje år.