Om Hållbar IT2019-01-14T10:47:31+01:00

– Om Hållbar IT

Om Hållbar IT

Precis som för Grön IT består det vidareutvecklade begreppet Hållbar IT av att använda IT-produkter och IT-system för att minska miljöpåverkan, samtidigt som själva IT-produkternas och IT-verksamhetens miljöpåverkan begränsas.

Men Hållbar IT omfattar till skillnad från Grön IT även sociala aspekter som arbetsmiljö på arbetsplatserna och socialt ansvarstagande i tillverkningen av IT-produkter. Genom att arbeta aktivt med Hållbar IT kan alla organisationer minska sin miljöpåverkan, förbättra arbetsmiljön, öka sin effektivitet och sänka sina kostnader.

Hållbar IT består av tre element

För att täcka både möjligheter och utmaningar ur miljömässiga och sociala aspekter kopplade till IT-produkter och IT-system består Hållbar IT av följande tre element:

1. Hållbarhetskrav på IT-produkter

IT-produkter har hög miljöpåverkan samt sociala risker i samband med tillverkning, användning och sluthantering. Därför ska upphandlande organisationer ställa hållbarhetskrav vid inköp av IT-produkter som socialt ansvar i tillverkningen, användarsäkerhet, ergonomi och miljöegenskaper under hela livscykeln.

2. IT som teknik i hållbarhetsarbetet

Med bland annat digitala möten, ruttoptimering och fastighetsstyrning erbjuder IT lösningar som bidrar till hållbarhetsarbetet. IT-produkter och IT-system kan användas som verktyg för att sänka kostnader och minska miljöpåverkan.

3. Hållbar IT-verksamhet

Den egna IT-verksamheten görs hållbar genom att bland annat minimera energianvändning och återvinna uttjänta produkter på ett korrekt sätt – samtidigt som det säkerställs att de IT-system som används är användarvänliga för medarbetarna.

Hållbar upphandling av IT-produkter med TCO Certified

Låt din inköpsstrategi driva på hållbar utveckling.

Certifiera era produkter för att möta efterfrågan på hållbarhet

Använd TCO Certified för att lyfta fram era produkter som mer hållbara alternativ

Hållbar upphandling av IT-produkter med TCO Certified

Låt din inköpsstrategi driva på hållbar utveckling.

Certifiera era produkter för att möta efterfrågan på hållbarhet

Använd TCO Certified för att lyfta fram era produkter som mer hållbara alternativ

Hållbar upphandling av IT-produkter med TCO Certified

Låt din inköpsstrategi driva på hållbar utveckling.

Certifiera era produkter för att möta efterfrågan på hållbarhet

Använd TCO Certified för att lyfta fram era produkter som mer hållbara alternativ

Om TCO Certified

TCO Certified är världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Certifieringen hjälper dig att göra ansvarsfulla produktval som driver på industrin i en hållbar riktning. Genom att använda TCO Certified kan din organisation minska risker och ta ett kliv framåt inom social och miljömässig hållbarhet.