– ISO 14024

ISO 14024: regler för en tredjepartscertifiering

Standarden ISO 14024 fastställer principer och processer för miljömärkningar och -certifieringar som verifieras av tredje part. Syftet är att säkerställa att konsumenter och upphandlande organisationer ges korrekt och jämförbar information.

International Organization for Standardization (ISO) står bakom standarden som omfattar valet av produktkategorier, miljömässiga krav och produktegenskaper, samt bedömning och bevis för att krav uppfylls.

Definitionen av en ISO 14024 Miljömärkning typ 1 lyder: “a voluntary, multiple-criteria based, third party program that awards a license that authorizes the use of environmental labels on products indicating overall environmental preferability of a product within a particular product category based on life cycle considerations.”

Riktlinjer för ISO 14024

Det här är en översikt av standarden. Kontakta ISO för fullständig information.

5.1 Voluntary nature
5.2 ISO 14020 Principles apply
5.3 Applicants comply with environmental and other relevant legislation
5.4 Criteria development includes comprehensive life cycle consideration approach
5.5 Environmental criteria differentiate environmentally preferable products from others
5.6 Criteria based on indicators arising from life cycle considerations. Criteria set at attainable and measurable levels
5.7 Fitness for purpose and levels of performance [of products] taken into account in developing criteria
5.8 Criteria are set with a predefined validity period. Criteria and product function requirements are reviewed, and potentially revised, within a predefined time period
5.9 Formal open participation process for selection and review of product categories, environmental criteria and product function characteristics
5.10 All [product] environmental criteria and function characteristics are verifiable. Compliance assessment incorporates generally acceptable standards and methods
5.11 Transparency exists through all stages of ecolabelling program development and operation; information on significant program aspects is available for inspection and comment by interested parties
5.12 Unnecessary obstacles to international trade don't exist
5.13 Application and participation is open to all potential applicants
5.14 Development and selection of criteria based on sound scientific and engineering principles
5.15 Program is free from undue influence
5.16 Any fees are kept as low as possible and applied equitably to all applicants and licensees
5.17 Confidentiality of pertinent information is maintained
5.18 Mutual recognition is deemed desirable

Exempel på hur TCO Certified uppfyller ISO 14024

Baserad på vetenskaplig grund

Krav och verifieringsmetoder är vetenskapsbaserade och utvecklas i en öppen och bred intressentdialog med vårt internationella nätverk av användare, inköpare, varumärken, tillverkare, forskare, intresseorganisationer och experter.

Transparent och tillgänglig

Alla har tillgång till kraven och verifieringsmetoder utan kostnad.

Utmanande krav som uppdateras regelbundet

Kraven i TCO Certified är framtagna för att utmana industrin att bli mer hållbar. En ny generation krav och verifieringsmetoder utvecklas var tredje år för att möta nya hållbarhetsutmaningar och teknikutvecklingen.

Omfattande livscykelperspektiv

Kraven är omfattande och hanterar utmaningar under produkternas livscykel.

Krav som kan verifieras av oberoende part

Det går att verifiera att kraven uppfylls. All verifiering hanteras av oberoende och välrenommerade verifieringsorganisationer i enlighet med ISO/IEC 17025. Samtliga verifierare måste leverera exakta och repeterbara resultat. Varje verifieringsorgan granskas därför regelbundet, både av TCO Development och av oberoende ackrediteringsorganisationer.

Fri från otillbörligt inflytande

Certifieringen är oberoende från varumärkesägare och inköpare. TCO Development, organisationen bakom TCO Certified, är opartisk under verifieringsprocessen.

Vårt certifieringssystem som granskas regelbundet både internt och externt, har utvärderats av Global Ecolabelling Network som en del av deras GENICES peer review process.

Frivilligt

TCO Certified är ett frivilligt program som alla kan använda.