Översikt av kraven i TCO Certified2018-04-03T10:18:31+00:00
– Översikt av kraven i TCO Certified

Krav som driver på hållbar utveckling

Kraven i TCO Certified går längre än industristandarder och lagstiftning. Det gör certifieringen till ett självklart val för organisationer som vill ligga i framkant när det gäller hållbarhet kopplat till IT-produkter.

Krav som driver på kontinuerliga framsteg

TCO Certified består av ett omfattande paket hållbarhetskrav som är utformade för att driva socialt och miljömässigt ansvarstagande under produktens livscykel: tillverkning, användning och sluthantering. För att hela tiden utmana industrin lanserar vi en ny generation av TCO Certified var tredje år. Det gör att vi ständigt kan möta viktiga hållbarhetsutmaningar och hålla jämna steg med teknikutvecklingen.

Öppen utvecklingsprocess med vetenskaplig grund

Kraven i TCO Certified har en vetenskaplig grund och utvecklas i en öppen och bred intressentdialog med vårt internationella nätverk av användare, inköpare, varumärken, tillverkare, intresseorganisationer och experter. TCO Certified klassas som en miljömärkning typ 1 och processer och verifieringsmetoder möter kraven i ISO 14024. TCO Development är opartiska under verifieringsprocessen och produkter måste möta alla krav som ingår i TCO Certified för att bli certifierade.

Krav för alla produktkategorier

 
Manufacturing phase  
Socialt ansvar i tillverkningen
ILO:s kärnkonventioner, FN:s barnkonvention, arbetsrätt, hälsa och säkerhet
Proaktivt arbete med konfliktmineraler (3G+T)
OECD-process eller program för ansvarsfull brytning
Minskad miljöpåverkan i tillverkningen
Miljöledningssystem (ISO 14001 eller EMAS) för systematiska förbättringar
Information om materialanvändning
Redovisning av andelen återvunnen plast i produkten
 
Use phase  
Förlängd livslängd
Produktgarantier och tillgänglighet av reservdelar
Energieffektiva produkter och strömförsörjningsenheter
Energy Star® eller motsvarande
Användarsäkerhet
Elsäkerhet, emissioner
Användarergonomi
Bildkvalitet samt ergonomisk produktdesign
Information om energianvändning
Redovisning av produktens energianvändning
 
End of life phase  
Reducering av farliga ämnen
Låga eller inga halter av tungmetaller och farliga ämnen (överstiger RoHS)
Återtagning av uttjänta produkter
System för att ta tillbaka uttjänta produkter
Återvinningsanpassad produkt och förpackning
Materialkodad plast samt återvinningsbart emballage
Information om produktvikt
Redovisning av produktens vikt
 

Specifika krav per produktkategori

Som tillägg till de generella kraven finns skräddarsydda krav för varje kategori.

Specifika krav för bildskärmar
 • Visuell ergonomi (bildkvalitet)
 • Justerbarhet (lutning, höjd)
 • Begränsning av bullernivåer

Specifika krav för bärbara datorer
 • Visuell ergonomi (bildkvalitet)
 • Ergonomiskt tangentbord
 • Anslutningsportar för externa enheter
 • Begränsning av bullernivåer

Specifika krav för tablets
 • Visuell ergonomi (bildkvalitet)
 • Begränsning av bullernivåer

Specifika krav för smartphones
 • Visuell ergonomi (bildkvalitet)
 • Reducering av ytallergener (nickel)
 • Produkten levereras med headset
 • Uppladdningsbart, utbytbart batteri

Specifika krav för stationära datorer
 • Lättillgängliga anslutningsportar

Specifika krav för allt-i-ett-datorer
 • Visuell ergonomi (bildkvalitet)
 • Justerbarhet (lutning, höjd)
 • Begränsning av bullernivåer

Specifika krav för projektorer
 • Visuell ergonomi (bildkvalitet, inklusive optimal bildstorlek)
 • Kontakter för vanliga kablar
 • Begränsning av bullernivåer

Specifika krav för headsets
 • Ljudkvalitet, inklusive skydd mot ljudspikar
 • Justerbarhet
 • Ersättningsbara komponenter
 • Förslitningstester av kablar, tillbehör, mikrofon