Översikt av kraven i TCO Certified2019-01-11T11:00:53+00:00

– Översikt av kraven i TCO Certified

Krav som driver på hållbar utveckling

Kraven i TCO Certified går längre än industristandarder och lagstiftning. Det gör certifieringen till ett självklart val för organisationer som vill ligga i framkant när det gäller hållbarhet kopplat till IT-produkter.

Krav som driver på kontinuerliga framsteg

TCO Certified består av ett omfattande paket hållbarhetskrav som är utformade för att driva socialt och miljömässigt ansvarstagande under produktens livscykel. För att hela tiden utmana industrin lanserar vi en ny generation av TCO Certified var tredje år. Det gör att vi ständigt kan möta viktiga hållbarhetsutmaningar och hålla jämna steg med teknikutvecklingen.

Öppen utvecklingsprocess med vetenskaplig grund

Kraven i TCO Certified har en vetenskaplig grund och utvecklas i en öppen och bred intressentdialog med vårt internationella nätverk av användare, inköpare, varumärken, tillverkare, intresseorganisationer och experter. TCO Certified klassas som en miljömärkning typ 1 och processer och verifieringsmetoder möter kraven i ISO 14024. TCO Development är opartiska under verifieringsprocessen och produkter måste möta alla krav som ingår i TCO Certified för att bli certifierade.

A circular approach to IT products

Our current linear consumption model breaks our planet’s boundaries, leading to damaged ecosystems and the loss of valuable natural resources. The circular economy is a way of building a brighter and more resourceful future.

TCO Certified drives the development of products that are durable, repairable and upgradeable, making them more attractive for reuse or secondary markets, as well as recyclable.

Översikt av kraven

 
Manufacturing phase  
Socially responsible manufacturing
● Code of conduct; complaince and corrective actions independently verified
● Focused monitoring of progress and corrective actions at high risk factories
● Responsible mineral sourcing, conflict minerals, cobalt
● Reduced worker exposure to hazardous chemicals used in manufacturing
 
Environmentally responsible manufacturing
● Reduced environmental effects of manufacturing processes - management system, energy consumption
 
Manufacturing phase  
User health and safety
● Electrical safety and emissions
 
Product performance
● Ergonomic design: image quality, keyboard, adjustability
● Product energy efficiency: Energy Star® or equivalent*
 
Product lifetime extension
● Product durability - drop and temperature resistance
● Battery life and replaceability
● Availability of replacement parts and service manuals
● Secure data removal *
● Standardized connectors *
 
Manufacturing phase  
Reduction of hazardous substances
● Reduction or elimination of heavy metals and hazardous substances (beyond RoHS)
● Only flame retardants and plasticizers which are independently assessed as safer are accepted in products
 
Material recovery
● Brand owner offers product take back at end of life
● Plastic parts are coded for easier recycling
● All packaging is recyclable
 
   
Sustainability performance indicators
 
● Indicators provided on product energy consumption, weight and recycled plastic content, helping purchasing organizations measure sustainability impact of IT products.
 

* Available for specific product categories