Sedan några år tillbaka har vi velat lyfta debatten om hållbar upphandling och hållbara IT-produkter under Almedalsveckan. Vi vill diskutera och synliggöra den negativa miljöpåverkan som tillverkningen av produkter bidrar till, men att det samtidigt  finns stor potential att öka återanvändningen och möjligheter att påverkade produktens livscykel via hållbarhetskrav i upphandlingar. Vår förhoppning är att vi tillsammans med andra organisationer kan förklara vad du kan göra och hur vår tredjepartscertifiering TCO Certified bidrar till hållbara IT-produkter.

Därför var vi med och anordnade fyra seminarium tillsammans med El-Kretsen, Elektronikåtervinning i Sverige, Modupp2020, Miljömärkning Sverige, Svanen, Samsung Nordics, Union to Union och Fackförbundet Vision. Seminarium som du kan läsa om mer nedan.

– Den viktigaste saken att tänka på är att använda IT-produkterna längre, Niclas Rydell, TCO Development

4 Juli – Vad finns i en smartphone?

Elektroniktillverkningen i världen är en av världens stora hållbarhetsutmaningar. För att öka kunskapen om tillverkningens delar och vilka råvaror och komponenter som ingår i elektronik deltog Niclas Rydell från oss i en workshop under Almedalsveckan.

Tillsammans med Samung Nordic, Svanen och Elkretsen plockade vi isär elektronik och  berättade om de krav som Svanen och TCO Certified ställer, vad som är utbytbart och vad som återvinns i Sverige. Men också upplysa alla om att den största energipåverkan de här produkterna har är inte vid användning, utan vid tillverkning.

Medverkande:

Annachiara Torciano, Sustainability Manager, Samsung Nordic
Caroline Karlsson, nordisk produktansvarig, Svanen
Martin Seeger, chef teknik & produktion, El-Kretsen
Niclas Rydell, chef, TCO Certified, TCO Development

 

Annie Ståhlberg på Upphandlingmyndigheten lovar ta med tredjepartscertifieringar i arbetet.

6 Juli – Är juristerna ett hinder för hållbar upphandling?

Det var fullsatt när representanter från hela upphandlings Sverige var där för diskutera om juristerna är ett hinder för en mer hållbar upphandling. Tillsammans hade vi som ligger bakom Modupp2020 samlat en fantastisk panel för att diskutera vad för befogenheter Sveriges kommuner egentligen har.

Upphandling i offentlig sektor omsätter 600 miljarder kronor årligen. För att använda dessa samhällets medel på ett ansvarsfullt sätt finns idag nya möjligheter. De kan leda till ett paradigmskifte för upphandling, menar Ardalan Shekarabi, minister ansvarig för upphandling.

Men det finns för många myter och hinder som gör att vi inte upphandlar hållbart idag, visar en rapport av Mikael Karlsson och samarbetsprojektet #ModUpp2020. Ett hinder är det rådande upphandlingsklimatet. Är juristerna ett hinder eller en möjlighet för hållbar upphandling? –  Politikerna måste ta tillbaka makten från juristerna, menar Oskar Taxén.

– Lagen om offentlig upphandling är ett viktigt verktyg som måste formuleras på ett smart sätt. Civilminister Ardalan Shekarabi vill se upphandling som ett verktyg för ökad hållbarhet, både socialt och miljömässigt. Något som alla är eniga om när vi en timme senare avslutar seminariet. Att vi måste bli bättre på att använda upphandlingar som ett verktyg för att skapa ett hållbart samhälle.

Panel som deltog:

Ardalan Shekarabi, civilminister (s)
Mikael Karlsson, ordförande EEB, European Enviornment Bureau
Maria Gardfjell, kommunalråd (mp) Uppsala
Lennart Bondeson, kommunalråd (kd) Örebro
Henrik Karlsson inköpschef Helsingborg stad
Oskar Taxén, jurist Kommunal
Stefan Holm, näringspolitisk rådgivare offentlig upphandling Almega
Cecilia Ehrenborg Williams, vice vd Miljömärkning Sverige.
Annie Ståhlberg, chef avdelningen för policystyrning, Upphandlingsmyndigheten

Moderator

Johan Kuylenstierna, vd SEI

Från vänster, Sören Enholm, Emilia Bjuggren, Lars Thunberg

6 Juli – Hållbara upphandlingar, hur bidrar vi till schyssta villkor för alla?

Idag köps det fortfarande in produkter som innehåller giftiga ämnen, som både orsakar hälso- och miljöproblem och som tillverkas under urusla arbetsförhållanden. Många inköpare hindras idag att ställa hållbarhetskrav fullt ut pga bristande resurser för uppföljning, men också av frekventa överklaganden som stryper leveranser av produkter till kommunerna.

– Att inte följa upp krav är som att betala fakturor utan att kolla om man fått leveransen, sa TCO Developments VD Sören Enholm när han senare under dagen deltog i seminariet. Tillsammans med Vision och Union to Union bjöd vi bland annat in representanter från Stockholms stad, Göteborgs upphandlingsbolag och Helsingborg stad. De var intressanta diskussioner kring vikten av uppföljning och hur kommunerna måste se till att deras krav följs.

– Viktigt att den globala aspekten kring upphandling ej glöms bort, sa Kristina Henschen från Union to Union. De är också i de globala kedjorna vi verkligen kan påverka. 

Panel som deltog:

Lars Thunberg, kommunalråd (kd), Helsingborgs stad
Emilia Bjuggren, arbetsmarknads- och idrottsborgarråd (s), Stockholm stad
Eva Ternegren, ordförande i Upphandlingsbolaget (mp) och kommunfullmäktigeledamot
Veronica Magnusson, ordförande i fackförbundet Vision
Kristina Henschen, chef för Union to Union
Sören Enholm, VD på TCO Development
CmwcpwkXgAAvrjG

– Vi jobbar i tio års perioder, för att skapa en så ren återvinning som möjligt, Cecilia Ehrenborg Williams, Vice VD, Miljömärkning Sverige AB

7 Juli – EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi –  hur påverkas elektronikbranschen.

I EU Kommissionens handlingsplan för en cirkulär ekonomi läggs stor vikt vid elektronik och elektronikbranschens omställning. Elektronikprodukter har stor negativ miljöpåverkan vid produktion, men det finns stor potential att öka återanvändningen och tillvarata sekundära material mer effektivt.

Det var detta som blev det sista vi tog upp i årets upplaga av Almedalsveckan. Vikten hur vi i vår internationella leverantörskedjor planerar för en cirkulär användning och inte linjär. – Vi måste tänka på att riskfyllda kemikalier vi använder i plast idag, kan vara förbjudna när de väl ska återvinnas sa Niclas Rydell. Cecilia Ehrenborg Williams utvecklade med det arbetet de gör på Miljömärkning Sverige, – Vi jobbar i tio års perioder, för att skapa en så ren återvinning som möjligt.

För det blir viktigare att tänka längre när det handlar om cirkuläritet. Att de produkter vi använder idag kommer att återvinnas när vi har helt andra kemikalierestriktioner, helt andra krav på materialen. Därför blir det viktigt att tänka ett steg längre och se till att vi har system som tänker långsiktigt.

Panel som deltog:

Lars Tilly, Centerledare, Materials Business Center
Johan Hultberg (M), Miljö- och jordbruksutskottet samt EU-nämnden
Josef Tapper, VD, Elektronikåtervinning i Sverige Ek för

Annachiara Torciano, Hållbarhetschef, Samsung Norden
Cecilia Ehrenborg Williams, Vice VD, Miljömärkning Sverige AB
Karin Habermann, Designer och delägare, Habermann Design & Development
Niclas Rydell, chef, TCO Certified, TCO Development
Jolanda van Rooijen, Doktorand, Industriell Teknik Uppsala Universitet
Stephanie Forsblom, Hållbarhetschef, Dustin
Janine Alm Ericson, finansutskottet och ekonomisk politisk talesperson (mp)
Louise Koch, Dell, corporate sustainability lead EMEA

Moderator:

Elin Bergman, Manager Corporate Partnerships Världsnaturfonden WWF/Ordförande Cradlenet

Tack till alla  sammarbetspartners och alla ni som kom och lyssnade. Vi ses nästa år!