Nu öppnar ansökningsperioden för nästa generation av TCO Certified. Kraven är publicerade och IT-industrin kan ansöka om certifiering av sina produkter inför den officiella lanseringen av generation 8 i december.

TCO Certified, generation 8 innebär det största klivet någonsin mot en hållbar livscykel för IT-produkter. Nu kan IT-industrin anta utmaningen, och låta sina produkter utvärderas mot de nya kraven.

Publiceringen av kravdokumenten för åtta olika produktkategorier följer en remissperiod som pågått under första halvan av 2018. Det är nu möjligt för industrin att ansöka om certifiering, inför den officiella lanseringen av generation 8, vid vårt Sustainable IT Summit i Bryssel den 4 december. Mer information om lanseringen kommer inom de närmsta veckorna.

En ny generation av TCO Certified lanseras var tredje år. Vi ser den ambitiösa utvecklingstakten som en viktig faktor för att driva på snabbare miljömässiga och sociala framsteg inom IT-industrin, med ansvar i hela leverantörskedjan

Nytt i generation 8

TCO Certified, generation 8 innebär ett stort kliv framåt, med flera nya och uppdaterade krav inom prioriterade områden.

1. Cirkularitet. TCO Certified driver på ett mer cirkulärt förhållningssätt till IT-produkter. Produkter ska användas under en så lång tid som möjligt. Återanvändning och återbruk främjas, så att produkten behåller ett högt värde under längsta möjliga tid. Därmed minskar användningen av jungfruliga råvaror vilket ger en lägre miljöpåverkan.

För att driva på utvecklingen av mer cirkulära metoder och produkter inkluderas krav på batteriets livslängd och mer robusta produkter i generation 8. Dessa krav läggs till de befintliga kraven på ansvarsfull återtagning av material.

2. Transparens i leverantörskedjan. Med TCO Certified, generation 8 ökar trycket på högriskfabriker att rätta till avvikelser från de sociala kraven. Även leverantörskedjan kontrolleras för att säkerställa att förbättringar genomförs.

Nya krav inkluderar: 1) Ansvarsfull utvinning av mineraler. Kravet sträcker sig längre än 3TG och inkluderar bland annat kobolt. 2) Krav på ledningssystem som motverkar korruption. 3) Processkemikalier. Fabriksarbetare skyddas mot exponering av skadliga ämnen i tillverkningen. Säkrare alternativ till de skadliga ämnena identifieras.

Läs mer

På webbsidan om TCO Certified, generation 8 finns mer information:

  • En översikt över nya och uppdaterade krav.
  • Information om hur det går till att ansöka om certifiering och uppgradera befintliga certifikat.
  • Krav och certifieringsdokument.

TCO CERTIFIED, GENERATION 8