Lyssna på vår gästföreläsare Kris Spriano, SPLC BENCHMARK Program Manager som presenterar en metod för att mäta och jämföra arbetet med hållbar upphandling inom en organisation.

Studien kommer från den ideella organisationen Sustainable Purchasing Leadership Council, som arbetar för att identifiera och stödja inköpsstrategier som på ett effektivt sätt bidrar till en mer hållbar framtid.

Vad kan vi lära av studien? Går dessa trender att använda världen över? Anmäl dig nu för att få veta mer och ha möjlighet att ställa frågor.