Den pågående hållbarhetsdebatten engagerar intressenter från hela världen. På TCO Development fortsätter vi att driva på en mer hållbar framtid för IT produkter genom att aktivt delta i de globala diskussionerna.

Den 9 juli höll Clare Hobby, Global Outreach and Communications, en presentation på FN:s politiska forum för de hållbara utvecklingsmålen i New York. Clare betonade att offentliga inköpare påverkar framtiden för smartphones och har en viktig roll i att att driva på hållbarhetsarbetet inom detta område. Forumet är FN:s centrala plattform för uppföljning och granskning av 2030-agendan för hållbar utveckling och målen för hållbar utveckling. Fler än 125 regeringsrepresentanter och 2 200 deltagare fanns på plats och eventet är en viktig arena för att utveckla framtida globala hållbarhetsinsatser.

Sören Enholm, vd, deltog i en workshop om hållbara smartphones i Bryssel den 19 juni, organiserad av hållbarhetsinitiativet Transform Together. Vid mötet diskuterade 25 experter från regeringar, akademin, industrin och andra intressenter vägen mot hållbar utveckling inom smartphone- och IT-sektorn. Sören påpekade att det är viktigt att offentliga inköpare av smartphones är med i hållbarhetsdiskussionerna eftersom inköparna skapar efterfrågan på mer hållbara produkter, vilket driver industrin i en mer hållbar riktning.

Den 4 juli talade Gabriella Mellstrand, marknadschef och kommunikationsdirektör, om hur miljömärkningar spelar en nyckelroll för hållbara inköp, under flera evenemang på det svenska politiska forumet Almedalen på Gotland.

TCO Development står bakom den globala hållbarhetscertifieringen för IT-produkter, TCO Certified. Vi diskuterar ständigt med andra intressenter och tillsammans driver vi på åtgärder för en mer hållbar framtid. Kontakta oss eller prenumerera på vårt nyhetsbrev för mer information om TCO Certified och våra globala aktiviteter.