I princip alla IT-produkter innehåller olika sorters plaster, men allt för låg andel återvunnen plast. Att producera helt ny plast innebär höga koldioxidutsläpp, användning av ändliga resurser och risk för ytterligare miljöförstöring. Att använda återvunnen plast är på alla sätt bättre. Men idag återvinns bara dryga 10 procent av plasten i bildskärmar, datorer, smartphones och andra kapitalvaror.

Genom att använda återvunnen plast från konsumentledet i sammansättningen av IT-produkter kan den negativa miljöpåverkan minskas. IT-industrin visar gradvis förbättring genom att i allt större omfattning använda återvunnen plast istället för nyproducerad.

Det finns många fördelar med återvunnen plast i IT-produkter, bland annat:

  • Upp till 80 % mindre energiåtgång i jämförelse med att använda nyproducerad plast.
  • Mindre råmaterial behöver användas.
  • Minskad klimatpåverkan. Varje ton återvunnen plast som återanvänds kan reducera koldioxidutsläppen med upp till 3 ton i jämförelse med att producera ny plast.

Vår rapport beskriver utmaningarna med plast i IT-produkter och möjligheterna att använda återvunnen plast istället för ny.

Välj IT-produkter med hög andel återvunnen plast

Det nya tilläggskravet Edge till TCO Certified Displays gör det möjligt att välja bildskärmar vars plastinnehåll till minst 85 procent är återvunnen från konsumentledet.

Genom att ställa krav nya TCO Certified Edge Displays om minst 85 procent återvunnen plast skickas en tydlig signal till hela IT-industrin om att frågan om återvunnen plast måste prioriteras.

För inköpare

Välj bildskärmar som uppfyller kraven i nya TCO Certified Edge Displays.

Kontakta vår inköpssupport:
purchasing@tcodevelopment.com

För tillverkare

Certifiera dina produkter enligt nya TCO Certified Edge Displays.

Kontakta vårt certifieringsteam:
manufacturers@tcodevelopment.com