Electrolux Group är en stor aktör inom vitvarubranschen med ett antal välkända varumärken och verksamhet i mer än 150 länder. Hållbarhet är en viktig prioritet för företaget och en av ambitionerna är att göra ansvarsfulla val när det kommer till IT-produkter.

Eftersom Electrolux tillverkar kylskåp och frysar insåg de att miljöfrågan var het redan i slutet av 1980-talet då lagstiftning förbjöd freoner för att skydda ozonlagret. Omfattningen av företagets hållbarhetsarbete har sedan växt och på 1990-talet började de publicera hållbarhetsrapporter. 2014 designades ett nytt ramverk för hållbarhetsarbetet.

– Vi analyserade alla våra affärsområden för att kartlägga vilka områden vi ska prioritera och var vi kan göra mest skillnad. Resultatet blev ett ramverk med nio löften för hållbarhetsarbetet, som heter ”For the better”, säger Helena Babelon, Head of IT Sustainability & Continuous Improvement för Electrolux Group.

Strategiska IT-inköp driver hållbar utveckling

Helena Babelon såg möjligheten att inkludera IT i hållbarhetsagendan. Hon hade tidigare arbetat med digitaliseringen av företagets hållbarhetsrapporter och tagit fram verktyg som gör det möjligt att samla in data från fabriker, lager och transporter. Hon såg nu att ansvarsfulla inköp av IT-produkter skulle bli ett effektivt sätt att minska miljöpåverkan och driva på utvecklingen mot schysta arbetsvillkor i tillverkningen.

Första steget var att identifiera vilka IT-områden som hade bästa möjliga förbättringspotential. Sedan kontaktade hennes arbetsgrupp inköpsavdelningen för att tillsammans definiera kraven i upphandlingen.

– Vår organisation har många hänsyn att ta vid inköp av IT-produkter. Genom att olika funktioner samarbetar så får vi med hållbarhetsaspekterna i beslutsprocessen och det blir rätt från början, säger Helena Babelon.

Det är en utmaning att lyckas med hållbar upphandling av IT-produkter, enligt Helena Babelon:

– Globala regler och riktlinjer saknas och det finns inget tydligt ramverk som vi kan följa.

Vilka hållbarhetsutmaningar prioriterar Electrolux i upphandlingsarbetet?

– Det är ett antal saker, inom både social och miljömässig hållbarhet. Vi vill minska resursförbrukningen, särskilt när det kommer till elektricitet. När vi leasar IT-utrustningen så ställer vi krav på att leverantören återbrukar IT-produkterna så långt det är möjligt. Sociala krav är också viktigt, de har varit en del i upphandlingen av IT-inköp även tidigare. Vi vill också säkerställa att vi har rätt att få information om produkten som gör det möjligt att följa upp interna mål, förklarar Helena Babelon.

För att hitta rätt prioriteringar i upphandlingsarbetet utgick Helena Babelon och hennes kollegor från organisationens globala ramverk för hållbarhet när de specificerade kraven för hållbar IT. Kraven finns nu med i företagets huvudavtal för IT. De pratade med branschkollegor i andra organisationer för att få ytterligare insikter och inspiration. Hela tiden fanns ett stöd från högsta ledningen, vilket enligt Helena Babelon var en viktigt för att lyckas.

Helena Babelon, Head of IT Sustainability & Continuous Improvement at Electrolux Group

Helena Babelon, Head of IT Sustainability & Continuous Improvement at Electrolux Group

Även om vanan att ställa hållbarhetskrav på de egna leverantörskedjorna fanns inom Electrolux så valde de att använda TCO Certified i upphandlingen av IT-produkter, som stationära datorer, bärbara datorer, allt-i-ett-datorer, tablets och skärmar.

Varför valde ni att använda TCO Certified?

– TCO Certified är en omfattande och global certifiering för dessa IT-produkter. Electrolux kan luta sig på TCO Certified i dialogen med leverantörer av IT-produkter, säger Helena Babelon.

I TCO Certified ingår krav som bland annat driver på ansvar och transparens i leverantörskedjan och underlättar för inköpande organisationer att bidra till FN:s Agenda 2030-mål. Andra krav syftar till att minska eller eliminera användningen av skadliga ämnen i IT-produkter och ersätta dem med säkrare alternativ samt att förlänga IT-produktens livslängd, möjliggöra återbruk och återvinning, vilket stödjer den cirkulära ekonomin.

Varje år spenderar oberoende verifierare mer än 150 000 timmar på att granska att produkter, fabriker och underleverantörer möter kraven i TCO Certified och att följa upp att avvikelser faktiskt rättas till.

– Det är en stor fördel för oss att använda TCO Certified. Det skulle vara jättesvårt för oss på Electrolux att ha göra det jobb som TCO Development gör. I certifieringen ingår oberoende verifiering, vilket är helt nödvändigt för ett trovärdigt resultat.

Electrolux förser nästan 30 000 medarbetare med IT-produkter varje år och upplever att de kan driva på utvecklingen i hållbar riktning genom att ställa rätt krav. När den första upphandlingen av datorer genomförts enligt de nya kraven kunde Helena Babelon nöjt konstatera att 100 procent av de inköpta produkterna var certifierade enligt TCO Certified.

– TCO Certified gör upphandlingsprocessen effektiv och hjälper oss att ställa krav på ett väldigt enkelt sätt. Vi kan fråga: Är produkten certifierad? Om svaret är nej så frågar vi när den kommer bli det.

En möjlighet att driva positiv förändring

Electrolux har som ambition att nå en rad hållbarhetsmål fram till år 2025, som att reducera utsläppen av växthusgaser från produkterna med 25 procent och från den övriga verksamheten med 80 procent, jämfört med 2015. Helena Babelon har ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor och upplever att det är givande att driva på utvecklingen av mer hållbara IT-lösningar, även på ett personligt plan.

– Jag funderar ofta på vad jag kan göra själv för att bidra till en mer hållbar värld. Visst kan jag göra skillnad som privatperson, men om jag driva förändring inom ett globalt företag som Electrolux så kan jag påverka så mycket mer.

Helena Babelons tips för att lyckas med hållbar IT-upphandling

  1. Se till att du har stöd från högsta ledningen — det är en nyckelfaktor för att lyckas.
  2. Se till att ha dedikerade personer inom organisationen som arbetar med hållbar upphandling.
  3. Hitta vägar att säkerställa oberoende verifiering av att dina hållbarhetskrav möts. Det är nödvändigt för ett trovärdigt resultat. Se till att det ingår i certifieringen om du själv inte har resurser att utföra arbetet.
  4. Inkludera hållbarhetskraven för IT-produkter redan från början i upphandlingsarbetet.
  5. Utbilda och öka medvetenheten internt via olika kanaler så att människor förstår och aktivt bidrar till hållbarhet inom sina egna områden.
  6. Ge inte upp! Genom att ha rimliga men tuffa krav och höja ambitionerna efter hand kan du driva på utvecklingen i rätt riktning.

Kom igång med hållbar upphandling!

Vill du veta mer om hur TCO Certified kan göra hållbar upphandling av IT-produkter enklare och mer effektiv? Hör gärna av dig till oss via purchasing@tcodevelopment.com.
Läs mer: Guide för hållbar upphandling av IT-produkter med TCO Certified

Om Electrolux Group

  • Globalt företag som verkar på 150 marknader.
  • Produktutbudet inkluderar kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och luftkonditionerare, för hushåll och professionell användning.
  • Varumärken: Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse and Zanussi, med flera.
  • Företaget grundades 1919.