260 000 ton nya elektroniska produkter säljs årligen i Sverige. Konsumtionen medför stora sociala och miljömässiga konsekvenser kopplat till produktionen, hur produkterna används och hur de tas hand om när de inte längre är önskvärda eller går att använda.

För att bidra till att produkterna tillverkas på ett bättre sätt och lever längre utvecklar nu projektet KEEP ett spårbarhetssystem för elektroniska produkter.

KEEP (Keep Electrical and Electronic Products in the circular system) är ett samarbete mellan Chalmers Industriteknik, BOID, Clas Ohlson, Dustin, El-Kretsen, Godsinlösen, GS1, Lenovo, Naturskyddsföreningen, Recipo, Scandigruppen, Sims Recycling Solutions, Stena, TCO Development och Techbuddy.

– Dessa 14 företag och organisationer representerar alla delar i en elektrisk produkts livscykel vilket gör att vi har en unik möjlighet att ta fram ett spårbarhetssystem som bidrar till cirkulär ekonomi från produkternas vagga till grav, säger projektledare Kristina Liljestrand.

Tanken är att varje produkt ska märkas och bära information om bland annat sitt ursprung, innehåll och hur den har producerats. Denna information kommer exempelvis hjälpa producenter att ställa om sin nyproduktion mot mer hållbara metoder. Lättillgänglig information underlättar också för inköpare och konsumenter att välja produkter som är tillverkade på ett mer hållbart sätt.

Samtidigt kan marknaden för använda produkter öka och en högre andel material återvinnas till bättre kvalitet. Detta tack vare effektivare processer baserade på relevant information hela vägen från produktionsledet till återvinning.

Lösningen bygger på en molnbaserad plattform för att dela information. Plattformen samlar informationen om produkten från de olika stegen i livscykeln. Detta möjliggör en flexibel och framtidssäkrad tillgång till informationen för alla parter, och tillåter framtida dataanalyser med hjälp av tex AI. Informationen kommer att visualiseras på ett smart och tillgängligt sätt i en app.

Social hållbarhet och cirkularitet är två viktiga prioriteringar i TCO Certified. Spårbara IT-produkter gör det möjligt att vässa kraven på socialt hållbar tillverkning ännu mer och snabba på övergången till en mer cirkulär ekonomi, säger Andreas Rehn, projektledare för kravutvecklingen på TCO Development.

Projektet är finansierat av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation. Det löper till mars 2021 då en prototyp beräknas vara klar.

Kontakta gärna Andreas Rehn om du har frågor om KEEP eller vill veta mer om hur er organisation kan dra nytta av ett spårbarhetssystem för elektroniska produkter.