Mängden global elektronikskrot har slagit nytt rekord. United Nations University rapporterar att 41,8 miljoner ton elektronikskrot slängdes under 2014, med stora miljömässiga och sociala utmaningar som följd. Man räknar dessutom med att ökningen fortsätter, för att landa på 50 miljoner ton år 2018.

På grund av snabba teknikförändringar och hög efterfrågan på nya produkter är elektronikskrot den snabbast växande avfallströmmen i världen. Under hela leverantörskedjan hanteras ämnen och material som skapar risker för både hälsa och miljö. Liknande utmaningar finns också inom råvaruutvinningen och i sluthanteringsfasen.

Hittills har de inte funnits gemensamma definitioner på vad som ska klassas som elektronikskrot, vilket har försvårat beräkningen av den totala globala volymen. Den nya tjänsten ”The Global E-waste Monitor 2014” som innehåller mängder, flöden och resurser syftar till att vara den första heltäckande bedömningen av volym, inverkan och hantering på en global nivå (sid 8 i rapporten).

Elavfall – en kraftigt växande, giftig avfallsström där ändliga resurser går förlorade

50 miljoner ton elavfall skapas varje år. Det motsvarar vikten av nästan 4 500 eiffeltorn. Det allra mesta förbränns eller läggs på tippen vilket ger skadliga utsläpp, hälsorisker och förlusten av värdefulla, ändliga resurser.

Mängden elektronikskrot växer

Rapporten från United Nations University visar en tydligt växande trend även framöver och man beräknar att berget av elektronik kommer fortsätta att öka med 2 miljoner ton per år. Det betyder att nästan 50 miljoner ton elektronikprodukter kommer att slängas år 2018.

Ungefär en fjärdedel av allt elektronikskrot, närmare 9,3 miljoner ton, består av datorer, bildskärmar, smartphones, tablets och TV-apparater. Hushållsapparater och värme- och kylanläggningar står för resten.

Europa står för mest elektronikskrot per person

Den region i världen som stod för mest elektronikskrot är Asien — 16 miljoner ton år 2014. Sedan kommer Nord- och Sydamerika som står för 11,7 miljoner ton och Europa som står för 11,6 ton.

Europa genererar mest elektronikskrot per person med 15,6 kg per invånare. Tätt bakom kommer Oceanien med 15,2 kg och Nord- och Sydamerika med 12,2 kg per person.

Minska mängden elektronikavfall genom att ställa krav vid inköp

IT-inköpare kan bidra till att minska mängden elektronikskrot, och det handlar inte enbart om att se till att produkten återvinns på ett säkert sätt när den nått sin fulla livslängd. Det börjar med de produkter du väljer. Det bästa är att köpa begagnade produkter. Om det inte är möjligt, så välj en produkt med hög prestanda så att du kan använda den längre och sälja den vidare på andrahandsmarknaden. Välj en produkt som går att uppgradera och reparera, för att förlänga livslängden.

Krav i TCO Certified reducerar mängden elektronikskrot

Kraven i TCO Certified är utformade för att möta det växande problemet med elektronikskrot, samt andra miljömässiga och sociala utmaningar. Här ingår krav på förlängd livslängd. Varumärkesägaren är ansvarig för att erbjuda återtag av kasserade produkter. Mängden skadliga ämnen reduceras eller är förbjudna vilket gör det lättare och säkrare att återvinna materialen.