Tillsammans med Ethos International välkomnar vi dig till ett frukostseminarium den 4 september om vikten av att ställa hållbarhetskrav på IT produkter. Under frukosten berättar vi mer om hur du kan bidra till en cirkulär ekonomi. Vi ger dig även konkreta tips på hur du kan formulera hållbarhetskrav vid inköp av IT-produkter.

Idag producerar och konsumerar vi produkter på ett linjärt sätt vilket skadar känsliga ekosystem och gör att värdefulla naturresurser går förlorade. En cirkulär ekonomi ger dig mer hållbara lösningar där produkter används längre och materialet återanvänds för att tillverka nya produkter.

IT-produkterna du köper kan bidra till sociala och miljömässiga risker, men de kan också hjälpa dig att driva på en hållbar utveckling. Frågan är, hur kan du ställa hållbarhetskrav i upphandlingar som skapar incitament för IT-industrin att ta miljömässigt och socialt ansvar och utvecklas i en mer hållbar riktning? Krav som gör att de produkter du köper in bidrar till ert hållbarhetsarbete och en cirkulär ekonomi?

Under seminariet går vi igenom

  • Varför det är viktigt att främja cirkulär IT
  • Hur organisationer kan ställa lönsamma och effektiva krav på mer hållbara IT produkter
  • Exempel på best practice och användbara metoder för att arbeta med hållbar IT vid inköp

Talare

Andreas Rehn
Development Manager
TCO Development
Annika Overödder
Market Developer Sustainable IT
TCO Development

Ställ hållbarhetskrav på era IT produkter

Tid: 08:00-09:00 (Frukost serveras från 07.30)
Plats: Ethos International, Sköldungagatan 7, Stockholm
Avgift: Kostnadsfritt

Anmälan senast den 30 augusti till utbildning@ethosinternational.se