Göteborgs Stad använder upphandlingen som ett verktyg för hållbar utveckling. Här delar deras CSR-specialist Johan Davidsson med sig av sina bästa tips för att lyckas.

– Vi ställer hållbarhetskrav i upphandlingar eftersom vi vet att vi kan göra skillnad. Många av våra leverantörer har Göteborgs Stad som en av sina största kunder, därför får de krav vi ställer stor tyngd. Vi har höga ambitioner med vårt hållbarhetsarbete och tillsammans med våra leverantörer bidrar vi till en hållbar utveckling, säger Johan Davidsson.

Som Sveriges andra största kommun upphandlar Göteborgs Stad varor och tjänster för drygt 20 miljarder kronor varje år. Sammanlagt 70 personer arbetar på Förvaltningen för inköp och upphandling.

– Vi har relativt mycket kunskap och resurser för att arbeta med hållbar upphandling. När det är nödvändigt formulerar vi egna krav, men ofta kan det vara smartare att använda sig av formuleringar som leverantörerna är vana vid sedan innan. Det innebär att vi utgår från kraven i certifieringar, våra tidigare upphandlingar, hur andra upphandlande myndigheter gör samt att vi använder oss av Upphandlingsmyndighetens material.

Johan Davidsson, CSR-specialist hos Göteborgs Stad.

Det mest utmanande för Göteborgs Stad är inte att utforma hållbarhetskraven, utan att följa upp dem. Ett krav som inte följs upp är i princip meningslöst att ställa från början, menar Johan Davidsson.

– Under ramavtalsperioden är det givetvis viktigt att se till att leverantörerna och de varor som upphandlingen innefattar lever upp till ställda villkor. Tänk på hur uppföljningen ska genomföras redan när villkoren formuleras, säger han.

Göteborgs Stad använder TCO Certified

I upphandlingen av IT-produkter har Göteborgs Stad valt att använda hållbarhetscertifieringen TCO Certified. Att det blev just TCO Certified beror på att det är den märkning som är lämpligast för just IT-produkter, enligt Johan Davidsson.

– Att hänvisa till en certifiering i ett förfrågningsunderlag är tydligt både för leverantören och den upphandlande myndigheten. Det är bra att en tredje part granskar om kraven uppfylls. Det är betydligt mindre resurskrävande att kontrollera att en produkt är certifierad, än att på egen hand kontrollera produkter utifrån alla de kriterier som en certifiering innefattar, säger Johan Davidsson.

TCO Certified innehåller en mängd sociala och miljömässiga krav som går längre än industristandarder och lagstiftning. Att ställa krav på en certifiering som täcker många parametrar är enklare och mer effektivt än att ställa och följa upp dessa krav var för sig, menar Johan Davidsson.

Ambitiöst arbete med konfliktmineraler

I Göteborgs Stads hållbarhetsarbete ingår konfliktmineraler som tantal, tenn, tungsten och guld. De används bland annat i IT-produkter och utvinns i konfliktdrabbade områden under omständigheter som kränker mänskliga rättigheter. Göteborgs Stad har skrivit en rapport i ämnet som beskriver hur komplext området är och att det är svårt att helt och hållet undvika produkter som innehåller konfliktmineraler. Rapporten beskriver även flera konkreta åtgärder som minskar risken — bland annat att ställa krav på TCO Certified i upphandlingar.

– Det finns inga andra tillämpliga certifieringar på produktnivå kring just konfliktmineraler. Kraven i TCO Certified innebär att tillverkaren måste ha en policy rörande konfliktmineraler. De måste dessutom arbeta enligt processer i OECD Due Diligence, eller delta i regionala program för ansvarsfull brytning av tantal, tenn, tungsten och guld, säger Johan Davidsson.

Tips! Så använder du certifieringar på rätt sätt i upphandlingen

  • Lagen om offentlig upphandling ger myndigheter möjlighet att ställa krav direkt på miljömärkningar och hållbarhetscertifieringar i upphandlingen.
  • Förutsättningen är att vissa villkor är uppfyllda. Bland annat måste kraven i märkningen utvecklas i en öppen och transparent process och en oberoende part utvärdera om kraven uppfylls.
  • Tredjepartscertifieringar som möter riktlinjerna i ISO 14024, miljömärkning typ 1 är godkända att använda. TCO Certified är en sådan certifiering.
  • För att agera i enlighet med LoU bör myndigheten hänvisa till kraven i certifieringen i sin upphandling, snarare än att kräva att produkten eller tjänsten ska vara certifierad.
  • För att styrka att kraven uppfylls bör leverantören kunna uppvisa ett giltigt certifikat, alternativt ett “likvärdigt bevismedel” som uppfyller samma syfte.

Om TCO Certified

TCO Certified är en global hållbarhetscertifiering för IT-produkter, som uppfyller kriterierna i ISO 14024. Kraven omfattar produktens livscykel och uppdateras var tredje år. Oberoende verifieringsorganisationer granskar att produkter och fabriker möter kraven under hela certifikatets giltighetstid.

Mer om hållbar upphandling

Vår guide för hållbar upphandling.
Webbinarium on-demand: Konflikter och våldsamheter — en del av verkligheten när smartphones tillverkas.