Produkterna du köper in kan bidra till sociala och miljömässiga risker. Men genom hållbar upphandling kan de också hjälpa din organisation att driva på en hållbar utveckling. Vår guide hjälper dig att lyckas.

Hållbar upphandling av IT-produkter är ett komplext område och det är lätt att göra fel. Därför har vi utvecklat vår guide för hållbar upphandling av IT-produkter med TCO Certified ytterligare. Den innehåller en mängd konkreta tips och passar både offentliga och privata organisationer.

Så upphandlar du hållbart med TCO Certified

Guiden ger en översikt av hållbarhetskraven och den oberoende verifieringen i TCO Certified. Våra tips hjälper dig sedan att komma igång med hållbar upphandling och beskriver hur du ska förbereda din organisation, prata med leverantörer och skriva kontrakt samt vad du ska tänka på efter att kontraktet är skrivet.

LADDA NER GUIDEN

Gemensamma krav ger större påverkan

Positiv förändring sker snabbare när många organisationer ställer samma krav. TCO Certified ger organisationer världen över en stark, gemensam röst som IT-industrin lyssnar till. I stället för att försöka möta många olika krav som ibland motsäger varandra så kan IT-industrin fokusera på kontinuerliga förbättringar som verkligen gör skillnad. Detta leder till bättre förutsättningar för ökat miljömässigt och socialt ansvarstagande kopplat till IT-produkter och dess tillverkning.

Kontakta oss för att komma igång!

Vi finns här för dig! Kontakta oss gärna för kostnadsfri support, purchasing@tcodevelopment.com.