Det här är ett gammalt pressmeddelande och informationen kan vara inaktuell.

HITTA DE SENASTE NYHETERNA HÄR

Trots att nästan nio av tio svenska politiker vill ställa krav på märkningar och certifieringar, svarar endast en tredjedel att de ofta används i offentliga upphandlingar. Danmark ligger steget före. Det visar en rapport från organisationerna bakom samarbetsprojektet ModUpp2020.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) slår fast att offentlig sektor bör ställa krav på hållbarhet vid upphandling. Det innebär att det har blivit enklare att dra nytta av märkningar i offentliga upphandlingar, men används dessa möjligheter?

Det var utgångspunkten för den svenska enkäten ”Att ställa krav på märkningar vid offentlig upphandling” som gick ut till offentlig sektor tidigare i år. Resultaten är sammanställda i rapporten, “Dags för Sverige att ställa krav på modern, hållbar upphandling”, och har jämförts med den danska studien, “Analyse af resultater fra nulpunktsmåling”.

– Offentlig upphandling i Sverige omsätter mer än 500 miljarder kronor per år, vilket är skattemedel som också bör användas på bästa sätt för framtida generationer, säger Ragnar Unge, vd, Miljömärkning Sverige, organisationen bakom Svanen och EU Ecolabel.

Genom att använda sig av märkningar och certifieringar kan offentlig sektor i större grad bidra till en hållbar upphandling som i sin tur medverkar till att nå nationella miljökvalitetsmål och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Nio av tio tillfrågade i den svenska enkäten ser fördelar med att använda märkningar i upphandlingar av varor och tjänster. Åtta av tio tycker att lagen om offentlig upphandling har öppnats upp för att ställa krav på märkningar och certifieringar.

– Det är synd att svenska upphandlare inte drar nytta av märkningar i lika hög grad som i Danmark. Genom att ställa krav på miljömärkningar och hållbarhetscertifieringar slipper er organisation avsätta egna resurser för att ta fram aktuella hållbarhetskrav och verifiera att kraven uppfylls, säger Sören Enholm, vd, TCO Development, organisationen bakom TCO Certified.

– Vår uppmaning till förtroendevalda är att ställa om till en modern upphandling, genom att anta målet att minst 50 procent av alla upphandlade produkter ska vara märkta med tredjeparts certifieringar och märkningar för miljömässigt och socialt ansvarstagande senast till år 2020. Det är dags att skrida från ord till handling, avslutar Ragnar Unge.

Slutsatser:

  • Offentlig sektor känner till möjligheterna att använda märkningar och certifieringar, men drar inte nytta av dem
  • 83 procent i Sverige håller med om att lagen om offentlig upphandling har öppnat upp för att ställa krav på märkningar och i Danmark känner 88 procent till att det är möjligt att använda märkningar i offentlig upphandling.
  • I Sverige anser nio av tio att det finns stora fördelar att ställa krav på märkningar i upphandlingar, exempelvis att det sparar tid och resurser eftersom hållbarhetskraven följs upp av en oberoende part.
  • Däremot ställer bara 34 procent i Sverige, 44 procent i Danmark, ”ofta” krav på märkningar i fler än hälften av upphandlingarna.
  • I både Sverige och Danmark anger 35 procent av de svarande att de ”ibland” ställer krav på märkningar eller certifieringar.
  • 12 procent av de tillfrågade i Sverige ställer ”aldrig” krav på märkningar i upphandling, och 18 procent känner inte till om det görs överhuvudtaget.
  • I Danmark svarade 5 procent att de ”aldrig” ställer krav på märkningar i upphandling, samtidigt som 15 procent inte vet om de använder märkningar.
ÖPPNA RAPPORTEN

Initiativet ModUpp2020

Bakom samarbetsprojektet #ModUpp2020 står sju erkända tredjeparts märkningar och certifieringar: Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen), EU Ecolabel (Miljömärkning Sverige), Fairtrade Sverige, KRAV, MSC (Marine Stewardship Council), Svanen (Miljömärkning Sverige) och TCO Certified (TCO Development)

Läs mer om ModUpp2020

About TCO Certified

TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering 11 product categories including computers, mobile devices, display products and data center products, compliance is independently verified, both pre and post certification.

Kontaktperson

Cassandra Julin
+46 (0) 702 866 861

Pressrum