I en ny rapport från Swedwatch granskas mobiloperatörernas marknadsföring där kunder uppmanas att byta telefon varje år, trots omfattande miljömässiga och sociala utmaningar under produkternas tillverkning och sluthantering. Precis som föreslås i rapporten anser vi att operatörerna istället ska belöna förlängd användning, öka andrahandsanvändning och informera sina kunder om hållbarhetsutmaningar kopplade till smartphones.

Med hets om att ständigt byta ut sin smartphone till senaste modellen följer ökade utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv. Bland annat ökat behov av naturtillgångar, tillverkning där dåliga arbetsförhållanden och arbetsmiljö är ett utbredd problem, och slutligen elektronikskrot med utsläpp av farliga kemikalier och tungmetaller i en ofta okontrollerad sluthantering i utvecklingsländer.

Som företag eller organisation är det viktigt att ställa hållbarhetskrav vid inköp och upphandling av smartphones och andra IT-produkter. Även om anställda köper in sina produkter själva, bör de informeras om vilka hållbarhetskrav som ska ställas.