Datorer, surfplattor och andra IT-produkter som vi använder dagligen innehåller flera olika kemikalier som i många fall är skadliga för både människor och miljön. Till exempel använder vi flamskyddsmedel i plast för att förhindra att det börjar brinna och ftalater för att mjuka upp isoleringen i kablar.

Halogenerade flamskyddsmedel och ftalater har identifierats som hormonstörande och att samlas upp i naturen. Till exempel så har flamskyddsmedel hittats i bröstmjölk, isbjörnar och annat djurliv.

Medan många av de farligaste har fasats ut genom lagstiftning och på frivillig väg, så vet vi väldigt lite om de kemikalierna som ersätter. Av de 84 000 kemikalier som finns på marknaden idag, så har bara 1 % faktiskt blivit säkerhetstestade.

Just detta är en av de stora utmaningarna vi står inför idag: Bristen på information kring säkrare alternativ. Kriterierna i TCO Certified syftar till att överbrygga den klyftan.

De nya kraven i TCO Certified kräver tillverkare att testa och deklarera icke-halogenerade flamskyddsmedel som används i certifierade produkter. Så vi kan vara säkra på att säkrare alternativ används. Specifika ftalater är också förbjudna som en del av kriterierna. Detta för att på så sätt säkerställa skiftet till säkrare alternativ och att vi driver på utvecklingen av Hållbara IT-produkter.

Vill du veta mer?

Kolla på våra webinarier kring kemikalier i IT-produkter och deras konsekvenser.

Introduction to Green Screen for Safer Chemicals – presentation av Dr Mark Rossi på TCO Development Sustainable IT Summit, November 2015.

Toxics in IT Products – Presentation av Dr Marlene Ågerstrand, Stockholm University och Niclas Rydell, TCO Development. February 2016.